Kulturistika, fitness - Sportovní vzdělávání: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s.r.o

Sportovní vzdělávání: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s.r.o

Sportovní vzdělávání: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s.r.o

Nabídka studia se zaměřením na sportovní wellness aktivity.

Vysoká škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. nabízí v akademickém roce 2010/2011 studium se zaměřením na sportovní a wellness aktivity a to v následujících formách studia:

 

1.             Prezenční forma studia (= denní studium) – výuka probíhá každý všední den;

2.             Kombinovaná forma studia (= dálkové studium) – výuka probíhá v rámci víkendů (so + ne), v každém semestru 5x podle harmonogramu, který je vypisován rok dopředu;

3.             Kurzy Celoživotního vzdělávání;

4.             Rekvalifikační kurzy a semináře.

Aktuální harmonogram výuky najdete na http://vstvs.palestra.cz/main.php?page=org_roku1.

 

V prezenční a kombinované formě studia nabízíme dva obory, a to:

Þ            Sportovní a kondiční specialista;

Þ            Sportovní a volnočasový pedagog.

 

Kurzy Celoživotního vzdělávání (CŽV) jsou připraveny jako samostatné roční kurzy s tím, že pokud absolvujete dva navazující roční kurzy, můžete nastoupit bez přijímacích pohovorů rovnou do třetího ročníku bakalářského studia v kombinované formě a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou a získat titul Bc.

 

Kurzy CŽV budou vypsány takto:

Þ            varianta 1:

o        první rok studia kurz Wellness praktik,

o        druhý rok studia kurz Manažer wellness aktivit

Þ            varianta 2:

o        první rok studia kurz Instruktor sportovních aktivit,

o        druhý rok studia kurz Manažer sportovních aktivit.

Obě varianty jsou připraveny tak, že v prvním roce je kladen důraz na praktické činnosti dané specializace, ve druhém roce na manažerské činnosti. Zájemci mohou dokončit bakalářské studium v oboru Sportovní a kondiční specialista. Mezi jednotlivými ročníky se nekonají žádné přijímací pohovory, studenti jsou přijímání na základě zájmu automaticky. Více informací o kurzech CŽV najdete na http://vstvs.palestra.cz/main.php?page=vzdelavani.

 

 

 

Středisko rekvalifikací VŠTVS PALESTRA nabízí více než 20 rekvalifikačních kurzů a seminářů se zaměřením na sport a zdravý životní styl. Rekvalifikační kurzy mají akreditaci MŠMT ČR a absolventi na základě jejich absolvování mohou zažádat o Živnostenský list pro danou oblast činností.

 

Kurzy otevíráme jak v intenzivní formě (výuka v týdenních blocích), tak o víkendech, kdy realizujeme i krátkodobější semináře sloužící k rozšíření praktických dovedností.

 

Kurzy jsou vypisovány v daných termínech pro jednotlivce, je ale možné objednat i školení na zakázku pro zaměstnavatele, spolupracujeme i s Úřady práce.

 

Nabízíme i studium na Akademii tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, s.r.o., kde realizujeme v denní (3 roky) a dálkové (3,5 roku) formě studium dvou oborů:

Þ            Management sportu;

Þ            Pedagogika volného času a vychovatelství

 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Bc. Moniku Donevovou, tel. 281 932 013, e-mail: donevova@palestra.cz a domluvte si osobní konzultaci. Je možné domluvit si také schůzku přímo u vás s Ing. Dominikou Shrbenou, tel. 286 852 860, e-mail: shrbena@palestra.cz

 
Bc. Tomáš Mirovský DiS.
tajemník jednatele, člen kolegia rektora