Kulturistika, fitness - Celoživotní sportovec, pan Kafka.

Celoživotní sportovec, pan Kafka.

Celoživotní sportovec, pan Kafka.

Rozhovor s nejstarším cvičencem Fitness U Pešků a celoživotním sportovcem panem Kafkou.

Dobrý den, pane Kafka, mohl byste nám prozradit, jak dlouho se věnujete posilování? Kdy a s jakým sportem jste začínal, popřípadně soutěžil?

Jako středoškolák jsem začal hrát Českou házenou. Později po vojně mě zlákala atletika. Konkretně takzvaná „těžká atletika“ vrh koulí. S touto atletickou disciplínou jde posilování ruku v ruce. Srdce však stále tluče na stranu házené, kterou jsem musel z určitých důvodů opustit.

V jakých podmínkách a s jakým nářadím jste začínal s posilováním?

Posilování v pravém smyslu jsem se začal věnovat teprve v pozdějším věku okolo 62 let. V období po revoluci již byly posilovny dobře vybavovány. Před tímto obdobím se trénovalo přiležitostně po sklepích a to s nářadím amatérsky vyrobeným. Kulturistika byla v období před revolucí prezentována spíše jako styl kapitalistické společnosti, tedy do socialismu příliš se nehodící. Stále vlastním zbytek amatérské posilovny ve formě jednoruček a menších nakládaček. Ještě i dnes dobře slouží. Pokud nebylo posilovácí nářadí zrovna po ruce, improvizoval jsem a vyhledal si ve svém okolí vždy vhodnou metodu k silovým cvičením.

Co Vám posilování a sport vůbec po celý život přináší? Radosti i strasti?

Pokud se jakýkoliv sport včetně posilování stane koníčkem, je to životní styl. Člověk potom strasti ani nevnímá a má radost a vnitřní zadostiučinění, že pro sebe něco dobrého dělá. V souvislosti s touto Vámi položenou otázkou mně však dovolte jednu poznámku. Když se rozhlížím po posilovnách, tak musím varovat mnohé mladé cvičence před neprofesionálním cvičením, provádění cviků proti svému zdraví. Lidské tělo se vyvíjí do dvaceti let a při velkém zatížení organismu do těchto let si takový cvičenec přidává do vínku velké zdravotní potíže. Ty se projeví v pozdějších letech. To vede k předčasnému ukončení sportovních aktivit a radost ze sportu zmizí.

Liší se Váš současný trénink oproti minulosti? Jak v současné době trénujete? Kolikrát týdně a jaký čas Vám zabere jedno cvičení s rozcvičkou?

Trénuji 3× týdně v posilovně a doma zařazuji aerobní část na rotopedu. Tréning v posilovně trvá cca 70–80 minut. Stejný čas věnuji rotopedu. A rozdíl oproti minulosti? Ten vidím s přibývajícím věkem, kdy v 75ti letech úměrně k věku zvládám postupně menší váhy v tréninku.

Kromě Vašich tréninků Vás vídáme i v roli trenéra. Na jaký sport své svěřence připravujete a jak se Vám to s dnešní mládeží daří?

Po skončení aktivní závodní činnosti atleta jsem si v 37 letech udělal II. trenérskou třídu a začal se věnovat trénování atletické mládeže. Touto činností jsem se zabýval 10 let. Později jsem musel pro pracovní vytížení v zaměstnání trénování na určitou dobu přerušit. V poslední době se opět věnuji přípravě mladých atletek se zaměřením na vrhačské disciplíny (hod oštěpem, disk, koule). Při této činnosti není jednoduché skloubit své osobní zájmy s posilováním a povinnostmi trenéra. Není tedy možné se tolik věnovat sám sobě. A jak se mi s mládeží daří? Řeknu to takhle. Každá minuta kterou mladý člověk sportu věnuje, je devizou do jeho budoucnosti. Je jedno zda bude mistr nebo ne. Sport mu dá tolik radosti, že se k němu bude jistě rád vracet i v pozdějším věku.

Podstatně mladší cvičenci obdivují Vaši neuvěřitelnou vůli a nasazení. Všem návštěvníkům jste nasadil laťku hodně vysoko a na výmluvy některých lenochů nejvíce platíte právě Vy, jako příklad! Kde se bere ta ohromná vnitřní síla, která v dnešní rychlé době lidem tolik schází?

Ptáte se, kde se u mě bere ta vůle …? Je pravdou, že v tomto mém věku je potřeba opravdu velká vůle a přesvědčení, že to co děláte má nějký smysl a splňuje účel. Neděláte to pouze proto, aby jste se zviditelnil třeba na plovárně nebo v létě v tričku. Takový motiv je pouze základem brzkého skončení s posilovnou a se sportem vůbec. Silné tělo pomáhá člověku zejména překonávat útrapy a těžkosti, kterým se nikdo s nás v životě nevyhne. Silné tělo je také základem zdravé psychiky.

Jak se dívají na Vaše sportování Vaši přátelé, známí, rodina?

Nyní to bude znít asi nadneseně. Přátelé se na mě dívají s určitým despektem a obdivem. Pokud jde o rodinu, ta mne bere takového jaký jsem. V rodině mám i následovníky a to jak v ranném věku, tak i v tom pokročilém.

Co si přejete do budoucna a zůstane sport Vaším věrným společníkem i nadále?

Samozřejmě bych si přál, aby sport zůstal mým věrným přítelem co nejdéle. Musím však přiznat, že každým dalším rokem je těžší a těžší věnovat se této činnosti pravidelně a se stejnou intenzitou, ale jak jsem se již zmínil, je to o vůli …! Přeji všem skalním příznivcům aby u železa vydrželi, vydrželi a vydrželi! A Vám Jaroslave přeji, aby Vaše posilovna fungovala bez problémů a i nadále v ní nalézalo kouzlo silových cvičení a co nejvíce lidí všech věkových kategorií, zejména však těch mladých. Děkuji za rozhovor

Jarda Sokol