Kulturistika, fitness - Petra Mazačová nesmí v Jihlavě nastoupit!

Petra Mazačová nesmí v Jihlavě nastoupit!

Petra Mazačová Petra Mazačová

Registrace Petry v IFBB pro rok 2010 i její samotná účast v Hrádku nad Nisou, kde Petra zvítězila v kategorii Bodyfitness do 164cm, proběhly bez problémů.

Komplikace nastaly až po zjištění funkcionářů NABBA CZECH, že se Petra Mazačová účastní závodů federace IFBB.(Petra soutěžila v NABBA v roce 2008).

Další účast Petry v letošní soutěži není přijatelná ani pro jednu z federací, alespoň v něčem se funkcionáři napříč shodnou.

Přes tvrzení vedení NABBA, že jim je účast Petry v soutěžích IFBB lhostejná, vynakládali pánové z vedení velkou aktivitu, aby její start IFBB neumožnila.

Petra Mazačová děkuje všem svým fanouškům a soutěžícím přeje mnoho sportovních úspěchů.

 

 

Oznamující dopis IFBB:

 

 

Vážená paní Mazačová,

vzhledem k okolnostem, týkajících se Vašeho startu na Mistrovství Čech
v kategorii
Bodyfitness a prokazatelné předešlé účasti na soutěžích jiných
federací než IFBB Vám sdělujeme, že Vaše přihláška na Mistrovství
České republiky není svazem akceptována.
Další náležitosti budou řešeny Disciplinární komisí a Výkonným výborem SKFČR.

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

S pozdravem

Martin Kostera
Sekretář SKFČR