Kulturistika, fitness - Clenbuterol

Clenbuterol

Clenbuterol

Zdá se, že každá závodní sezóna s sebou přináší novou látku, podporující výkon sportovců. Alespoň tomu tak bylo v případě letních olympijských her, konaných ve španělské Barceloně v roce 1992, kde byli dva američtí sportovci pozitivně testováni na clenbuterol – účinnou látku mnoha preparátů, určených pro astmatiky. Jeho užívání se v poslední době hodně rozšířilo, ačkoliv se nejedná o látku na bázi anabolických steroidů. Clenbuterol patří do skupiny farmaceutických látek, které stimulují beta-andreno-receptory.

Tyto receptory jsou umístěny v tkáních, jako je srdce, plíce a skeletální svaly. Léky z této skupiny můžeme rozdělit do dvou skupin – agonisté a antagonisté. Beta- 2 agonisté jsou užívány jako brochodilatory při léčbě astmatu, zatímco beta antagonisté (blokátory) slouží jako léky proti vysokému krevnímu tlaku. Obě skupiny jsou vlastně chemickými modifikacemi dobře známých hormonů adrenalinu (epinephrinu) a noredrenalinu (norepihephrinu). Clenbuterol se všude těší poměrně velké pozornosti, protože je stejně efektivní jako jemu podobné léky, nemá ovšem tak výrazné vedlejší účinky. V současné době je jeho užívání (i veterinární) v USA zakázáno, můžeme ho ovšem najít v jiných zemích. Americký ekvivalent tohoto léku se nazývá albuterol.

Mechanismus působení

Primární funkcí clenbuterolu je stimulovat beta receptory vyskytující se v některých orgánech jako je srdce a plíce. Uvolňuje hladké svalstvo kolem průdušnice – tím pomáhá lidem,kteří trpí astmatem a alergiemi. Vzhledem k tomu, že má strukturu podobnou adrenalinu, je i jeho účinek podobný zmíněnému hormonu, zejména co se týče syndromu „bojuj nebo uteč!“. Je zajímavé, že takové účinky nezaznamenali pouze sportovci. Podle několika různých studií, provedených v Evropě, trpěli těmito problémy i jedinci, kteří clenbuterol dostávali jako léčivo (což byl jeden z hlavních důvodů, proč je v USA zakázán). U většiny astmatiků podobné potíže pozorovat nemůžeme,neboť v jejich případě jde pouze o nízké dávky. Na sekundární účinky clenbuterolu přišli vědci vlastně zcela náhodou. Svým způsobem bychom jim mohli říkat „nežádoucí“, protože by je u takového léku nikdo nečekal. Odborníci zjistili, že u zvířat, která dostávala clenbuterol,došlo k nárůstu svalové hmoty, snížení množství tuku a ke zvýšení produkce energie. Další studie se zaměřila na regenerační schopnosti této látky. Subjektem sledování byly krysy podrobené negativnímu fyzickému stresu,jako je nedostatek potravy,chirurgické zákroky či bakteriální infekce. Ve všech případech došlo v experimentální skupině zvířat (krysy,které dostávaly clenbuterol) k nárůstu množství skeletálního svalstva a ke snížení množství tuku. U kontrolní skupiny (krysy, které clenbuterol nedostávaly) jsme podobné účinky sledovat nemohli. Podle této studie má tak pouze omezený vliv věk jedince, protože stejné účinky má clenbuterol i u starších zvířat. Prokazatelně nedošlo ke zvětšení vnitřních orgánů. Na základě těchto pozorování se dá předpokládat, že clenbuterol skutečně ovlivňuje pouze skeletální svaly. Ačkoliv zatím ještě neznáme přesný mechanismu působení clenbuterolu, můžeme se pouze domnívat, že podporuje na jedné straně využití proteinů a na straně druhé akreci RNA. Pokusy na zvířatech tuto teorii podpořily, neboť výkyvy v přísunu proteinů mohou ovlivnit anabolický účinek clenbuterolu. U krys, které sice dostávaly clenbuterol, ale na druhé straně byla jejich potrava chudá na proteiny,došlo k mnohem nižšímu nárůstu svalové hmoty. Krysy, jejichž strava obsahovala dostatek proteinů, zaznamenaly nárůst svaloviny dle očekávání. Co se týče tělesního tuku, zdá se, že clenbuterol podporuje lipolýzu – proces,při němž se mastné kyseliny mění nejprve na acetyl CoA a později na ATP – hlavní zdroj energie našeho organismu. Podle dalších důkazů má clenbuterol schopnost podnítit termogenezi tukové tkáně. V každém případě ale dochází ke snížení množství tuku a tím pádem ke snížení hmotnosti. Další důležité zjištění ohledně účinů clenbuterolu se týká doby nástupu účinku. Krysy, kterým byly tato látka podávána, prokázaly nárůst svalové hmoty a zvýšenou proteosyntézu již na čtyři dny po zahájení aplikace. Na druhou stranu je ale doba působení omezením, neboť při pokusech s krysami bylo zjištění, že nárůst svalové hmoty trvá obvykle kolem 21dnů. Podle všech předpokladů to souvisí s omezeních citlivosti receptorů a s interakcí mezi ostatními hormony, které ovlivní dobu, po kterou bude lék účinkovat.

Využití v kulturistice

Jakmile pronikly do posiloven zprávy o tom, že clenbuterol má schopnost budovat svaly a odbourávat tuky, bylo je otázkou času, než ho vyzkouší první sportovci. Stejně jako tomu je u většiny látek zvyšující sportovní výkon, můžeme si i užívání clenbuterolu rozdělit do mnoha kategorií. na jedné straně máme jedince, kteří tuto látku užívají čistě proto, že to dělají ostatní. A na straně druhé je celá řada sportovců, kteří clenbuterol považují za nejlepší anabolikum všech dob – dokonce účinnější než steroidy. Z velké části ale lidé užívají clenbuterol proto,že jde o látky ovlivňující výkonnost. Kulturisty clenbuterol zaujal, protože má jednat schopnost chránit svalovou hmotu během striktní diety a dále také snižuje množství tuků – což jsou dva primární cíle předsoutěžní přípravy. A vzhledem k tomu, že je clenbuterol hůře zjistitelný než anabolické steroidy, stal se populární zejména mezi závodníky,kterým hrozí dopingová kontrola. Jenže to platilo zejména počátkem devadesátých let,kdy se užíváním teprve začínalo. V mnoha případech se tes na clenbuterol neprováděl, protože většina sportovních federací neměla o jeho rozšířeném užívání ani potuchy. Ačkoliv samozřejmě zobecňovat,obvykle platí, že clenbuterol můžete brát až do 48 hodin před soutěží, přičemž test nebude pozitivní (jeho účinnost je zhruba 50 hodin). Ovšem testy jsou stále dokonalejší a dokonalejší ( v roce 1992 byli dva olympijští sportovci pozitivně testováni práce na clenbuterol), závodníci si tedy musí dávat daleko větší pozor, pokud nechtějí aby jim jejich sportovní federace zakázala činnost. podle dostupných informací víme, že sportovci dávají přednost tabletám před sprejem, přičemž jejich standardní dávkování je zhruba dvojnásobné oproti doporučené terapeutické dávce. To odpovídá množství 50 až 100 mikrogramů denně. Podle dalších zdrojů je jasné, že užívání clenbuterolu lze i cyklovat a pak se na tři týdny zcela vysadí. I během aplikačního cyklu se vždy dva dny užívá zmíněné množství a pak následuje dvoudenní přestávka. Ačkoli není důvod zcela známy, zdá se, že sportovci skutečně věnují pozornost výsledkům studií, jež prokazují možnost snížené efektivnosti clenbuterolu v případě dlouhodobého užívání. Vědci předpokládají, že je důvodem buď redukce receptorů nebo jejich snížený citlivost. Poslední zmínka nám již napovídá o paradoxní situaci – totiž, že anabolický účinek clenbuterolu je velice krátkodobý. I dlouhodobé užívání clenbuterolu totiž redukuje jeho účinnost. Zdá se tedy, že jde o látky ideální pro krátkodobou předsoutěžní přípravu, jejich vlastnosti ovšem zabraňují dlouhodobému užívání.

Jak je efektivní? Určit efektivitu clenbuterolu v rámci jeho „sportovního“ využití je velice obtížné. Stejně jako růstový hormon je i clenbuterol látkou poměrně utajovanou. To znamená, že vědci mají k dispozici jen velmi málo informací ze strany sportovců. Vše ještě zhoršuje situace, pokud jde o závodníka, jemuž hrozí za užívání této látky vážný postih. Ačkoliv je zde příslib anonymity, většina sportovců má strach a užívání clenbuterolu skrývá. Zmínit bychom se měli také o užívání o možných interakcích s jinými látkami. Většina lidí užívá clenbuterol spolu s ostatními „sportovními“ léky, jako jsou anabolické steroidy, růstový hormon a inzulín. Pak je velmi obtížné určit, které fyzické změny má na svědomí clenbuterol, které jiné látky a které z nich jsou dílem vzájemného efektu. Mnoho léků má při samostatné aplikaci jiný účinek, než ve směsích. Synergistický efekt v mnoha případech překoná naše představy. Za problém bychom mohli považovat také nedostatek zkušenosti a informací. Steroidy ve sportu za posledních čtyřicet let zdomácněly, ovšem užívání clenbuterolu je fenoménem devadesátých let.