Kulturistika, fitness

nejčastější výmluvy

Pavel Bretšnajdr a Tomáš Mach

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

Pohybový systém a zátěž Protože v kulturistice téměř není nenamáhaných svalů, je jisté, že se kulturisté nevyhnou protahovacím cvikům. A protože kulturistika značně zanedbává hluboké posturální svaly lze jen doporučit i cviky kompenzační. ... Celý článek