Kulturistika, fitness - PROTEINY A AMINOKYSELINY - 7.díl

PROTEINY A AMINOKYSELINY - 7.díl

DALÍ1 AMINOKYSELINY A JEJICH ÚČINKY Kromě tyrosinu, tryptofanu, glutaminu, GABA a argininu mohou i ostatní aminokyseliny našemu tělu hodně nabídnout.

 

ZÁVĚR KAPITOLY O PŘÍJMU INDIVIDUÁLNÍCH AMINOKYSELIN

Stejně jako ke všem suplementům i k aminokyselinám přistupují kulturisté s jistou dávkou skepticismu. Jestliže ale máte dostatek finančních prostředků a chcete experimentovat, pak určitě nějaké produkty tohoto typu vyzkoušejte. Abyste mohli hodnotit, užívejte stejné dávky všech produktů a během této suplementace neměňte trénink ani stravu. Pak můžete veškeré účinky přičíst přímo danému suplementu. Jestliže nezaznamenáte žádné výrazné změny, pak byste zřejmě měli přehodnotit svůj přístup k výživovým doplňkům. Proč utrácet poměrně velké částky za produkty, které vám neposkytnout víc než kvalitní proteinový suplement? Za stejné peníze si můžete koupit proteinový prášek, který vám vydrží mnohem delší dobu.

AMINOKYSELINY S ROZVĚTVENÝM ŘETĚZCEM

Třetí populární formou aminokyselinových suplementů jsou aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. Do této skupiny spadají tři látky: valin, leucin a Isoleucin. Označení aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) získaly díky své unikátní molekulární struktuře, která se skládá z methylových postranních řetězců (CH3), vycházejících z jádra aminokyseliny. BCAA jsou zároveň esenciálními aminokyselinami, protože si je tělo neumí samo vytvořit a musíme je přijímat ve stravě. O důležité roli, kterou hrají BCAA v organismu sportovce, jsme se dozvěděli díky pokusům provedeným na opicích. Vědci zjistili, že opice krmené BCAA netrpí odbouráváním svalové hmoty v takové míře, jako zvířata, která dostávala ostatní aminokyseliny. Experimenty byly tak efektivní, že se BCAA začaly užívat v léčbě některých degenerativních onemocnění jako je rakovina či AIDS.

V časopisu Journal byla publikována studie, jež srovnávala efektivitu BCAA oproti placebu (solné tablety), co se týče jejich schopnosti chránit svalovou tkáň. Výsledky ukázaly, že experimentální skupina (ti, kteří dostávali BCAA) skutečně udržela svalovou hmotu. Podle dostupných informací ovšem nemůžeme předpokládat (tento fakt bude předmětem dalších výzkumů), že by BCAA nějakým způsobem ovlivňovaly proteosyntézu.

Další studie na toto téma po- tvrdila pozitivní vliv těchto aminokyselin na organismus sportovce. Stu- dle, provedená na univerzitě ve Virginu, srovnávala časy cyklistů, kteří měli ujet 40 kilometrů na stacionárním kole. Jedna skupina cyklistů užívala denně 16 gramů směsi BCAA (50 % leucinu, 30 % valinu a 20 % isoleucinu), zatímco druhá dostávala placebo. Obě skupiny měly velice podobné časy před zahájením experimentu (průměrný čas 58 minut). Suplementace trvala dva týdny. Skupina, která dostávala placebo, si zlepši- la čas O zhruba jednu minutu. Cyklisté, kteří brali BCAA, zajeli danou vzdálenost v průměru o sedm minut rychleji.

Ačkoliv se samozřejmě najdou zastánci (hlavně výrobci) názoru, že BCAA jsou účinné jako anabolické steroidy, pravda je trochu někde jinde. Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem mají schopnost chránit svalovou tkáň a mohou také podpořit anabolismus. Existují důkazy, že jsou BCAA oxidovány během intenzivního cvičení. To odporuje rozšířenému názoru, že aminokyseliny nemohou být využity jako zdroj energie.

Někteří odborníci předpokládají, že 5 –15 % energie našeho těla se tvoří z BCAA. Maratónští běžci pravděpodobně využívají jako zdroj energie ve větší míře spíše aminokyseliny, než tuky či karbohydráty. Proto mají tak štíhlou a šlachovitou postavu. Jejich tělo spotřebuje tolik kalorií, že je dokonce i svalová tkáň katabolizována a využita jako zdroj energie. Abychom mohli plně porozumět účinkům BCAA, měli bychom se alespoň v krátkosti zmínit o jejich působení.

MECHANISMUS PŮSOBENÍ

Jestliže konzumujete dietu s vysokým obsahem proteinů, nejrychleji se v těle absorbují právě BCAA. Asi 70 % všech aminokyselin, zpracovaných v játrech a vyloučených do krevního oběhu jsou BCAA. Jakmile se dostanou do krve, jsou tyto aminokyseliny velice rychle dopraveny do svalů, které doslova lační pro proteinech.Většina studií předpokládá, že 50 – 90% aminokyselin, jenž absorbuji svaly během prvních třech hodin po jídle, tvoří BCAA.

Do svalů se (je-li to možné) dostává tolik aminokyselin s rozvětveným řetězcem, že zde napomáhají tvorbě dalších aminokyselin. BCAA mají na svaly anabolický účinek, I proto se v kulturistických kruzích tolik rozšířily. Často se můžete setkat s názorem, že BCAA mají stejný efekt jako anabolické steroidy, ovšem bez nepříjemných vedlejších účinků. Kromě toho, že napomáhají produkci ostatních aminokyselin, existují důkazy, že jedna z BCAA — leucin — může stimulovat produkci inzulínu. Z předchozích kapitol víme, že inzulín má několik důležitých funkcí, mezi něž patří podpora využití aminokyselin ve svalech.

DÁVKOVÁNÍ BCAA

Abyste mohli dosáhnout maximálního účinku, měli byste brát všechny tři BCAA dohromady. Výzkumy potvrdily, že individuální suplementace snižuje rozsah absorbce účinných látek. Kromě toho vysoká koncentrace jedné BCAA může narušit využití jiných aminokyselin. Což ovšem není nikterak překvapující, neboť víme, že se organismus snaží zachovat rovnováhu všech důležitých látek.

Jestliže se rozhodnete zařadit BCAA do svého suplementového pro- gramu, máte dvě možnosti. Můžete si koupit všechny tři aminokyseliny zvlášť a nakombinovat je dohromady. Nebo zakoupíte přímo BCAA preparát, obsahující všechny tři látky. Ačkoliv většina výrobců nabízí smíšené preparáty, bude lepší, když se v obchodě poohlédnete, která verze vyjde levněji.

Dr. Fred Hatfield, bývalý šampión v powerliftingu a pravidelný dopisovatel časopisu Muscle and Fitness, doporučuje brát BCAA 60 – 90 minut po tréninku. Abyste si zajistili efektivní účinek suplementu, berte 50 – 100 miligramů vitaminu B6 denně. Také byste měli vědět, že BCAA aktivně „sou- těží“ 5 tryptofanem a tyrosinem. Pokud berete i tyto aminokyseliny, užívejte je v jinou dobu. Naopak se do- poručuje brát BCAA s nějakým proteinovým jídlem, urychlí se absorbce a nástup účinku.

Co se týče dávkování, měli byste užívat 500 – 3000 miligramů denně. John Parrillo, dopisovatel časopisu MuscleMag International a jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti kulturistické výživy, jde ve svých názorech do- konce ještě dál, když radí svým klientům, aby brali minimálně 10 gramů den- ně; přičemž nevidí problém ani ve zvýšené dávce 20 gramů. Jestliže jste nikdy před tím aminokyselinové suplementy neužívali, začněte s několika sty miligramy a postupně dávku zvyšujte během několika následujících týdnů.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Stejně jako většina aminokyselinových suplementů mají i BCAA jen zřídkakdy výrazné vedlejší účinky. Někteří lidé mohou mít problémy při vyšším dávkování, je tedy třeba dávku snížit. Není vhodné začít najednou aplikací několika gramů, aniž byste si vyzkoušeli, jak váš organismus na BCAA reaguje. Možným alergickým reakcím se můžete vyhnout tím, že budete dávku postupně zvyšovat, místo toho, abyste organismus vystavili šoku konzumací megadávek.

Dnes již velmi dobře víme, že BCAA v absorbci „soutěží“ s tyrosinem a tryptofanem. Vzhledem k tornu, že BCAA obvykle zvítězí, může organismus trpět nedostatkem obou zmíněných aminokyselin. V extrémních případech je takový stav nebezpečný, protože obě tyto látky jsou prekurzor neurotransmiterů.

Zvážit musíte také vliv BCAA na hladinu inzulínu. Někteří jedinci mohou být extrémně citliví na to, jakým způsobem ovlivňuje inzulín hladinu glukózy v krvi. Stává se pak, že takový člověk, místo aby měl dostatek energie a sil, bývá naopak letargický a unavený.

ZÁVĚREČNĚ ZAMYŠLENÍ

Na závěr bychom zřejmě měli podotknout, že ani samotní vědci dnes ještě ne- mohou určit přesnou dávku aminokyselin, kterou byste měli užívat. Megadávky jsou relativně novým fenoménem a máme k dispozici jen málo důkazů O tom, co způsobuje nerovnovážná hladina aminokyselin v lidském těle.

Musíme si ovšem uvědomit, že náš je organismus vyvinut tak, aby si vždy snažil udržet svoji vnitřní rovnováhu. Vysoká koncentrace jedné nebo ně- kolika aminokyselin může navodit nežádoucí biochemické stavy, které naruší chemické procesy v těle. K tomu by mohlo dojít zejména u jedinců, citlivých na vysoký příjem aminokyselin, u nichž vedlejší účinky aminokyselinových preparátů často připomínají nežádoucí efekty některých léků. Možná nyní zacházíme do extrémů, ale určitě bychom měli všichni věnovat pozornost všem varovným signálům, které nám vysílá tělo v závislosti na zvýšené konzumaci aminokyselin.

Další otázkou je vliv některých látek na využití proteinů. Existují léky, o nichž víme, že mohou ovlivnit metabolismus proteinů a aminokyselin. Mezi nimi jsou: glukokortikoidy a antibiotika – chloramfenykol, penicilin, sulfonamidy a tetracyklyny. Kůra nadledvin hraje podle všeho centrální roli ve vzniku proteinové podvýživy, neboť právě zvýšená hladina kortizolu v krvi je spojována se stavy podvýživy.

Glukokortikoidy způsobují rozklad svalových proteinů. Chloramfenykol je strukturálně podobný fenylalaninu, tyto dvě látky působí proti sobě a tím dochází k inhibici proteosyntézy. Chloramfenykol, penicilin a sulfonamidy se mohou vázat na sérový albumin, čímž narušují normální funkci proteinů v séru. Tetracykliny mají také schopnost inhibovat proteosyntézu, ale pouze pokud zároveň užíváte diuretika.

Vzhledem k tomu, že proteiny a aminokyseliny mohou zatížit trávicí systém, doporučujeme během suplementace zvýšit příjem tekutin. Měli byste se řídit následujícími radami.