Kulturistika, fitness - TYROSIN - LÉK PROTI DEPRESI?

TYROSIN - LÉK PROTI DEPRESI?

TYROSIN - LÉK PROTI DEPRESI?

V roce 1980 vědci na fakultě psychiatrie harvardské univerzity uveřejnili článek, který pojednával o schopnosti aminokyseliny tyrosinu léčit deprese. Celý tým odborníků vedl Dr. Allen Gelenberg. On i jeho spolupracovníci testovali tyrosin na velkém počtu pacientů, kteří trpěli depresí. Zjistili, že tyrosin je mnohem účinnější než některé populární antidepresivnĺ léky.13 Další výzkumy prokázaly, ze je tyrosin prekurzorem mnoha mozkových neurotransmiteru a některé z nich kontrolují výkyvy nálady. Jak se dalo očekávat, vzbudil takový výsledek pozornost lékařské komunity. Zmíněná aminokyselina si získala ohlas a její využití se velmi rozšířilo.

Tyrosin je velká neutrální chemicky kyselina 2-amino-3(4-hydroxyfenyl) propanová, neesenciální AK, tvoří acetylCoA, glyko- i ketogenní, zkratka Tyr - normalizace funkce snížené aktivity štítné žlázy přeměnou na trijodtyrosin, hormon štítné žlázy.
tyrosin {1}
Tyr nebo Y, aromatická kódovaná ketogenní aminokyselina, lze ji považovat za podmíněně esenciální, neboť vzniká modifikací (hydroxylací) esenciální aminokyseliny fenylalaninu. Je prekursorem řady významných látek především hormonální povahy: katecholaminů (dopamin, noradrenalin a adrenalin) a hormonů štítné žlázy (trijodtyronin a thyroxin); jeho dekarboxylačním produktem je biogenní amin tyramin. Jeho fenolová OH-skupina může být fosforylována působením enzymů tyrosin-proteinkinas. Tato modifikace je významným prostředkem regulace aktivity řady enzymů; ukazuje se, že mnoho onkogenů kóduje právě tento typ kinas. Fenolová OH-skupina má vlastnosti slabé kyseliny; při pH vyšším než přibližně 10 disociuje za vzniku fenolátového iontu.

 

Je základem pro vznik hormonů adrenalin a nonadrenalin, tzv. stresových hormonů, které mobilizují organismus, ovlivňují krevní tlak a podporují thermogenezi (spalování tuků). Dále je také stavebním prvkem pro tvorbu DOPA. Jeho použití by mělo zlepšit stav sítnice.

    * zdroj neurotransmiterů (zprostředkovatel přenosu nervových vzruchů)
    * stimuluje a upravuje aktivitu mozku - potlačení stresových, depresivních a úzkostných stavů, zlepšení nálady, zvyšuje čilost a vitalitu, podporuje tvorbu a aktivaci endorfinů
    * "urychlovač" opalování - snížení doby, po kterou musí být organismus vystaven ultrafial. světlu, aby se dosáhlo žádaného stupně snědosti - v kombinaci s mědí se zvyšuje produkce melaninu a tím je možno vytvořit bohatší a tmavší opálení
    * zvýšení motivace a stimulace pro fyzický výkon, antikatabolický účinek

Dávkování:

    * potlačení stresu a mentální únavy: ráno nebo v průběhu dne nalačno 1000 mg
    * zvýšení sportovního výkonu: 30 - 45 min. před tréninkem 1000 - 1500 mg
    * podpora redukce nadváhy: 500 mg ráno a 500 mg 30 min. před výkonem nalačno
    * rychlejší opalování - 500 mg až 1000 mg denně v kombinaci s mědí 2 - 3 mg / den (měď umožňuje přeměnu tyrosinu na pigmentový faktor vlasů a kůže)


Glutamin je další aminokyselina, která se v posledních letech stala populární jako samostatný preparát. Glutamin je nejčastěji se vyskytující aminokyselina v našem těle, tvoří více než 50% intracelulárních a extracelulárních aminokyselin.

**Mezi jeho funkce patří:**

1) slouží jako zdroj buněčné energie;
2) napomáhá regulaci proteosyntézy;
3) působí jako prekurzor syntézy proteinů a nukleotidů;
4) podporuje imunitní systém
v období stresu;
5) hraje roli v anitkatabolismu;
6) zvyšuje hladinu HGH v krvi.

Role glutaminu v proteosyntéze by neměla být podceňována. Když se hladina glutaminu příliš sníží, ostatní aminokyseliny se mění na glutamin, aby byly přístupné pro proteosyntézu. Jestliže je hladina glutaminu vysoká, nejsou ostatní aminokyseliny katabolizovány a využity pro konverzi. Vysoká hladina glutaminu tak nejenom chrání ostatní aminokyseliny, ale existují také důkazy, že zabraňuje tělu v odbourávání svalové tkáně, která by pak sloužila jako zdroj aminokyselin. Vzhledem k tornu se nemůžeme divit, proč tolik biochemiků přisuzuje glutaminu antikatabolické vlastnosti.

**Glutarnin ovšem nehraje roli v pouze v anabolismu a antikatabolismu, m totiž mimo jiné schopnost zvyšovat hladinu růstového hormonu. Podle jedné studie může 2000 miligramů glutaminu při orálním podání výrazně zvýšit hladinu HGH v krvi. Zřejmě nejdůležitější na celé této studii je, že dávku 2000 miligramů můžeme považovat za optimální. Vše pod či nad toto množství nemá na hladinu HGH žádný výrazný vliv. Zdá se, že v tomto případě jde o mechanismus působení na bázi „všechno nebo nic“ a 2000 miligramů je tou správnou dávkou. Měl bychom také dodat, že zatím k takovému závěru došla pouze jediná studie. Bude tedy třeba provést ještě další pozorování, abychom měli k dispozici hodnotně informace o tom, zda glutamin opravdu zvyšuje hladinu HGH.**

Pokud má suplementace glutaminem nějakou nevýhodu, pak je to její cena. Většina výrobců suplementů uvádí na trh produkty s obsahem 50 až 200 miligramů v jedné tabletě nebo kapsli (například výrobky firmy Twinlab mají v průměru 65 miligramů v jedné kapsli). Abyste ovšem dosáhli zmíněných 2000 miligramů denně, budete muset denně brát 10 - 40 tablet! Což znamená, že vám průměrná lahvička se 100 tabletami vydrží zhruba týden až deset dní, záleží na množství glutaminu v tabletě.
Pouze v jednom výrobku najdete 2000 miligramů v jedné porci, je to Acetabolan od firmy Muscle Tech