Kulturistika, fitness - Grand Prix Opava 2013

Grand Prix Opava 2013

Grand Prix Opava 2013

Video: