Kulturistika, fitness - Kulturistické volné sestavy

Kulturistické volné sestavy

Kulturistické volné sestavy Kulturistické volné sestavy

Přechody z polohy „A“ do polohy „B“ je třeba se umět dostat plynulým a logickým způsobem. Vše musí vypadat, jakoby to patřilo k sobě.Kdo měl možnost prohlédnout si videokazety ze soutěží Mr. Olympia, Ironman Invitational a Arnold Classic, jistě si všiml neobvykle nápadité a působivé volné sestavy Vince Taylora. Ovšem vidět jeho výkon na pódiu přímo v hledišti a vychutnat atmosféru, kterou tento „čaroděj“ pohybu a hudby dokáže vytvořit při bezprostředním kontaktu s diváky - to je skutečně mimořádný zážitek.

 

Vince Taylor měl vždycky talent na volné sestavy. Lze je charakterizovat výjimečnou expresívností, elegancí a schopností vytvářet na pódiu neopakovatelné fluidum. Navíc, o „pózování“ je ochoten s nadšením vyprávět celé hodiny. Jakoby mu série úspěchů v loňském roce vlila novou sílu nejen na jevišti, ale i v rozhovorech pro novináře a všechny zájemce o jeho poznatky a zkušenosti.

„Někteří kulturisté vám neřeknou nic. Obávají se, že soupeři jejich informace použijí k tomu, aby je porazili. Vybral jsem si citát Dave Brubecka, džezového pianisty, který řekl:  ,,Můžete naučit někoho všechno, co víte, to však neznamená, že se stane vámi.“ - ,,Proto se rád podělím o informace a doufám, že tím někomu pomohu,“ říká Vince.

Nabízíme vám tedy několik jeho postřehů z přístupu k volným sestavám a k jejich prezentaci na soutěžním pódiu. Při svém prvním startu na kulturistické soutěži v Německu Vince nevěděl o hudbě, tanečních kreacích a „pózováni“ téměř nic. Zkoušel sice hrát na buben a občas si chodil zatancovat do klubu, ale nikdy nenavštěvoval hodiny hudby, tance nebo dramatický kroužek. O kulturistickém „pózování“ neměl ani potuchy.

Když však dnes vystoupí na pódiu, je jeho pohybový projev přirozený, jemně sladěný s hudbou. „Není to tak jednoduché,“ přiznává Vince. „Musel jsem se hodně učit, abych dokázal rozvít choreografické vlohy a zručnosti. V první řadě je důležité rozeznat, o jakou hudbu jde (náladovost, struktura, obsah skladby, rozdělení na části, akcentace atd.) a postupně se ztotožnit se všemi aspekty skladby. Když jsem na jevišti, chci, aby všichni diváci nabyli dojmu, že jsem součástí skladby. Tématiku, příp. její poselství se pokouším vyjádřit pohybem. Zjistil jsem, že čím víc to dělám, tím je to pro mně přirozenější a tím víc se mi to líbí.“

Vince Taylor rád vzpomíná na společné tréninky s Johnem Brownem. Uznává ho jako velkého mistra a uvědomuje si, že měl výjimečné štěstí začínat s kulturistikou právě s ním. Zdůrazňuje zejména 3 podstatné věci, které se od něj naučil.

1. PRECHODY - z polohy „A“ do polohy „B“ je třeba se umět dostat plynulým a logickým způsobem. Vše musí vypadat, jakoby to patřilo k sobě. Nikdy se nesmíte prudce zastavit na pódiu, ale zaujměte postoj, pak zlehka přejděte do dalšího tak, aby všechno bylo spojené.

2. POHYBY OBLIČEJE, MIMIKA - musíte se tvářit tak, abyste neměli ztuhlý, kamenný výraz nebo dělali zbytečně grimasy. Důležité je zvolit si k jednotlivým polohám a postojům přiměřenou mimiku, ale vyvarujte se přílišného přehánění výrazů v obličeji. Musíte poznat míru jejich nasazení a udržení a smysl pro vyváženost.

3. SOULAD S HUDBOU - snažte se „trefit“ do rytmu a taktu hudebního doprovodu. Pomůže vám to odblokovat trému. Jestliže to neuděláte, budete se místo toho vystrašeně dívat na diváky. Nechte svoji mysl splynout s hudbou a unášet se jí.

V poslední době se při tvorbě volně sestavy dostala do Vinceho invenčního přístupu nová myšlenka. Potřeboval změnit sestavu, protože ji od r. 1991, kdy měla premiéru na Mr. Olympia, použil již několikrát. „Jestliže znova použiju motiv robota, nedokážu překvapit publikum a „probudit“ rozhodčí. Dokážu najít hudbu, která se hodí k mé nové myšlence? Do plánováni sestavy vkládám hodně. A vše, co v ní chci naznačit, musím vtěsnat do čtyřminutového limitu,“ říká Vince o přípravě nové sestavy, jíž chce myšlenkově navázat na odkaz závěru té předcházející.

O samotném výběru hudby uvádí, že dříve, než si zvolí hudební doprovod, vyslechne si množství skladeb. Na rozdíl od jiných kulturistů, kteří si vybírají hudbu, již poslouchají nejradši, Vince si vybírá hudbu, která lahodí každému uchu.

Zajímavé je, jak vytváří samotnou sestavu, její choreografii: „Nejdřív tvořím v hlavě, potom, podobně jako Ed Corney, si udělám zápis sestavy s použitím nalepených postaviček. Sestavu si přesně rozložím a zapíšu touto formou: dvojitý biceps zpředu, krok vpravo, půlobrat, atd. Všechno je pečlivě zaznamenané. Tak přesně vím, kde se nacházím v každém časovém okamžiku. Jsem schopen zrychlit nebo i změnit sestavu ze dne na den. Musím však dokonale znát hudební doprovod.“

Při nácviku nepoužívá videozáznam ani zrcadlo, protože to považuje za přílišné rozptylování pozornosti, soustředěné na jiné věci. Jsou pro něj však důležité dva momenty, jimiž se vždycky řídí:

1. Přítelkyně Randy: „Je mým nejpřísnějším kritikem a v daném momentu i nejvhodnějším. Vidí, jak postupně skládám mozaiku sestavy a často mě upozorní na její sporné částí. Pokud ji nechci vyslechnout, počkám, dokud sestava není v přijatelném stavu a ukážu ji Randy až potom.“

2. Stín na zdi: „Považuju to za lepší než zrcadlo. Tento jev nazývám moc siluety. Důvod je jednoduchý. Při pohybu po pódiu jsou viditelné určité svalové skupiny a tělo musí být v takové poloze, aby vytvářelo správné křivky, obrysy nebo siluety a ukazovalo svaly. Pohybující se stín mi ukáže linie mého těla, odlišující se úhly poloh a logičnost či nelogičnost přechodů.“

Vince Taylor upozorňuje také na 3 důležité faktory, ke kterým by se při tvorbě sestavy mělo přihlížet:

1. INDIVIDUALITA OSOBNOSTI - sestava by měla být identická s vaší osobností. Např. vyberte si skladbu, která vás bude charakterizovat -. vaši chůzi, zjev (výrazový a pohybový image).

2. ODVAHA - nebojte se jít za hranici konvence. Samozřejmě, dodržujte pořadí poloh, zařazujte klasické, standardní. Snažte se upoutat a zabavit diváky.
3. STRUCNOST - udržujte krátkou volnou sestavu a vyvarujte se momentu, kdy se na pódiu stáváte nezvaným hostem. Radši si vynuťte přídavek (platí to pouze o profesionálních soutěžích, na kterých může sestava trvat až 5 minut).

Na co se má soustředit nováček, který svoji volnou sestavu předvádí poprvé? Také v tomto případě Vince poskytne cenné rady. „Nejdůležitější je prezentace na jevišti. Zkuste si publikum získat očima. Usmějte se, ale příliš to neprožívejte. Buďte upřímný a ukažte, že to skutečně jen zkoušíte. Nesmí to však vypadat násilně. Vaším cílem je cítit se pohodlně a uvolněně. Pokud toho dosáhnete, bude to cítit i publikum.

Chtěl bych vás varovat, ovšem v případě že nejste výjimečně graciózní a elegantní, před příliš pomalou hudbou. Sestava pak vyzní nudně. Nebuďte na pódiu „kamenný“. Nevyhledávejte hudební skladbu, která se používá a poslouchá příliš často. Nejlepší je skladba, která je uprostřed trochu rychlejší a plná energie.“

Za důležitý Vince považuje i příchod na pódium. Je to první kontakt (dojem), jímž soutěžící působí na diváky. Rovněž ani ukončení sestavy nelze podceňovat. Divákům je třeba poděkovat. Jestliže utečete, vypadáte, že jste ztratili sebedůvěru a zájem o publikum. Já však cítím, že závodník má před diváky zodpovědnost. Vždyť kromě jiného právě oni zaplatí drahé vstupné, aby vytvořili potřebnou kulisu a atmosféru. Takže nejprve uznání divákům a teprve pak odchod,“ zdůrazňuje Vince.

Další rady závodníkům:

— Buďte slušně upravení, abyste nepůsobili nepořádně a nedbale. Mějte vhodný účes, protože jinak se asi těžko stanete u rozhodčích oblíbenými. Váš vzhled musí zodpovídat požadavkům rozhodčích.

— Plavky si vybírejte pečlivě. Měli by vám sedět a harmonizovat s barvou pleti, vlasů. Musejí zdůraznit vaši soutěžní formu. Příkladem je Lee Labrada, jenž si vždycky vybírá takové plavky, které zlepšují jeho fyzický vzhled.

— Přineste si všechen materiál, který potřebujete, jako olej, ručník. Nečekejte, že vám ho někdo poskytne. Taktéž si přineste vybavení, které byste mohli postrádat (náhradní plavky, kazetu apod.).

— Poslední vrstvu barvy si natírejte velmi pečlivě a pozorně. Zkontrolujte se v zrcadle, abyste neměli na pokožce skvrny nebo abyste nevypadali, že vás právě vytáhli z kádě s olejem.

Každá z těchto rad znamená opravdu hodně. Arnold je první příklad kulturisty, jenž skutečně věnoval všem zmíněným problémům maximální pozornost. Pokud jde o ženy, Vince je hodnotí při předvádění sestav pozitivněji než muže. Tvrdí, že jsou expresivnější. Mají na to i víc možností a větší možnost výběru, zatímco muži jsou do určité míry limitováni. Na otázku, jaký by měl být test rozhodčích o nejlepšího „pozéra“, odpovídá: “Pro každého použít stejnou hudbu. Byl by to jiný druh soutěže. Myslím si, že bych v ní obstál dobře.“

Video