Kulturistika, fitness - Chrom

Chrom

PROČ BRÁT SUPLEMENTY S OBSAHEM CHROMU? PROČ BRÁT SUPLEMENTY S OBSAHEM CHROMU?

MECHANISMUS PUSOBENÍ Jak jste již jistě samí pochopili, je hlavní funkcí chromu udržet odpovídající hladinu glukózy. K tomu dochází pomocí zvýšené využitelnosti inzulínu - hlavního hormonu, jenž reguluje hladinu glukózy.Chrom zvyšuje vazebnou sílu inzulínu na buněčné receptory.

SPALOVAČE S CHROMEM
 

FAT BURNER

FAT ELIMINATION

FATZERO

FATZERO4men - pro muže


Druhou funkcí inzulínu je redukce hladiny cholesterolu v krvi. Vědci v Mercy Hospital v San Diego dávali 14 zdravým lidem 200 mikrogramů chromu denně (ve formě chromía picolinate). Výsledky prokázaly snížení celkové hladiny cholesterolu o 20 miligramů/decilitr (jednotka používané k měření objemu krve), hladina LDL cholesterolu se snížila o 10,5 %. Na základě takových výsledků můžeme předpokládat, že by se chrom mohl podílet na léčbě některých predispozičních srdečních onemocnění.

PROČ BRÁT SUPLEMENTY S OBSAHEM CHROMU?

Když uvážíte, kolik je v naší populaci diabetiků, jistě vám bude jasné, že výzkumy Dr. Mertze brzy našly svoje uplatnění. Již v šedesátých letech se suplementy s obsahem chromu začaly používat jako součást léčby inzulínovými preparáty.

Je velmi dobře známé, že postupem věku se snižuje využitelnost Inzulínu. Je to způsobeno celou řadou důvodů: sníženou produkcí inzulínu, sníženou citlivostí receptorů nebo dokonce snížením počtu inzulínových receptorů. Ať je to, jak je, suplementy s obsahem chromu pomohou starším lidem kontrolovat hladinu cukru v krvi. Přípravky s obsahem chromu získaly na popularitě také díky studiím, které došly k závěru, že až 80 % chromu, obsazeného ve stravě je tepelným zpracováním zničeno. Mnoho lidi tedy přijímá méně než 20 % doporučeného denního příjmu této látky (50 - 200 mikrogramů denně).

Riziku v podobně nedostatku chromu nejsou vystaveni pouze starší lidé a ti, kteří nepokryjí dostatečný příjem potravou, ale také sportovci. Stejně jako většina minerálních látek a stopových prvků je i chrom vylučován z těla v moči. A množství vyloučené po intenzivním tréninku výrazně roste. Chrom se z těla ztrácí dokonce i v podobě potu. A jako by tohle všechno ještě nestačilo, i strava bohatá na přísun karbohydrátů může omezit zásoby chromu v těle.

Vzhledem k tomu, co jsme se nyní dozvěděli, nebude jistě nikdo pochybovat o pozitivním přínosu suplementů s obsahem chromu. Ovšem stejně jako v případě ostatních suplementů je třeba si uvědomit, že chrom není magickou pilulkou, která vám v dostatečném množství pomůže budovat svalovou hmotu. Existují dokonce důkazy, že nadměrný příjem chromu vede k vážným vedlejším účinkům.

EVOLUCE SUPLEMENTU S OBSAHEM CHROMU

Prvním přírodním zdrojem chromu byly pivovarské kvasnice V tabletách, které se vyráběly v padesátých a šedesátých letech. Ačkoliv se mnoho sportovců dušovalo, že tyto přípravky opravdu fungují, jsou pivovarské kvasnice nedostatečným zdrojem chromu. Obsahují tuto látku pouze v nepatrném množství - asi 2 mikrogramy v jednom gramu - a mnohem důležitější je, že pouze méně než polovina této dávky je biologicky aktivní.

První suplementy s obsahem chromu se na trh dostaly ve formě anorganických chromových solí chloridu, acetátu a kyslíku. Pouze méně než jedno procento Z celkového množství účinné látky bylo organismem absorbováno a využito. Tyto výrobky jsou stále ještě populární díky svojí ceně. My vás před nimi ovšem varujeme, protože mohou být pro některé jedince toxické.

Další kategorií chromových suplementů je chrom chelátovaný (vázaný na aminokyseliny), který se objevil poprvé počátkem sedmdesátých let. Ačkoliv je bezpečnější a lépe se vstřebává, není chelátovaná forma chromu schopna ovlivnit reakce inzulínu.
První krok správným směrem byl učiněn v osmdesátých letech, kdy biochemici začali syntetizovat biologicky aktivní GTE.

Podařilo se jim to přidáním anorganického chromu do živých kvasnicových kultur, které způsobily přeměnu části chromu na GTE Pokud měla tato metoda nějakou vadu, pak to bylo pouze omezené množství GTF, které touto cestou vzniklo jen 20 - 40 % anorganického chromu se přeměnilo na aktivní formu.

Během konce osmdesátých a počátku devadesátých let převzaly vládu
na trhu s chromem dvě formy tohoto stopového prvku - chromium picolinate
a chromium polynicotinate. První látka si získala velice dobrou pověst, zatímco
účinky druhé jsou zřejmě z velké části založeny na hypotézách. Pozornost ovšem byla věnována oběma a to po více než pět dlouhých let. Dnes si však o nich můžeme říci více.

CHROMIUM PICOLINATE

Chromium picolinate je komplexní forma chromu a kyselinu picolinové - jednoho z metabolitů aminokyseliny tryptofanu. Je strukturálně podobný vitaminu ze skupinu B komplexu - niacinu a velké pozornosti se mu dostalo zejména od Dr. Gary Evanse z Bemidi State University v Minnesotě. Evans uvedl, že u testovaných jedinců, kteří dostávali chromium picolinate, aby odbourali tělesný tuk, došlo k odbourávání tuku, nárůstu svalové hmoty a ke snížení hladiny cholesterolu. Na první pohled to zní velice slibně, ovšem stejných výsledků dosáhlo později jen velice málo odborníků. Vzhledem k biochemickému složení chromia picolinate se nezdá být pravděpodobné, že by ovlivnil vztah mezi inzulínem a chromem. Například uznávaný odborník Dr. Walter Mertz předpokládá, že chromium picolinate má na inzulín jen velmi slabý vliv a pravděpodobně ani nemůže být dostatečně biologicky aktivní. Dá se tedy předpokládat, že se velké množství přijaté látky opět vyloučí, aniž by bylo absorbováno.
Na závěr je ještě nutné dodat jeden fakt, který s sebou přinesl další vlnu skepse; jedinci, S nimiž prováděl Dr. Evans svoje studie, byli hráči amerického fotbalu, kteří nebyli v rámci studie testováni na užívání látek, zvyšujících výkonnost (anabolické steroidy apod.). Vzhledem k tornu, kolik zakázaných látek se pohybuje na poli amerického fotbalu, je velice obtížné tvrdit, že byly výsledky dosažené Dr. Evansem opravdu způsobeny aplikací suplementů s obsahem chromu.

CHROMIUM POLYNICOTINATE

Vzhledem k tomu, že chrom může být biologicky aktivní ve vazbě na niacin, bylo jen otázkou času, kdy se na trh dostanou suplementy v této organické formě. Snahou výrobců bylo získat výrobek S nejvyšší možnou biologickou aktivitou.

Během pěti či šesti let byly vyrobeny produkty na této bázi. Obvykle se prodávají pod velice lákavými názvy, jestliže se ovšem na etiketě dozvíte, že jde o chromium polynicotinate nebo chromium nicotinate, bude vám jasné, že v ruce držíte chrom vázaný na niacin.

Vazba na niacin ovšem ještě není důkazem biologické aktivity. Biochemid by nás poučili, že chrom může být vázán na niacin mnoha různými způsoby. A vzhledem k tornu, že si nikdo není 100% jist, jak by měla vypadat molekulární struktura GTF, je syntéza výrobku často podobná ruské ruletě.

DÁVKOVÁNÍ

Stejně jako všechny formy minerálů nebo stopových prvků by se i chromové preparáty měly užívat s jídlem. Důvod je jasný - tyto substance katalyzují a formují metabolismus dalších látek. Když je například vyloučen inzulín jako reakce na trávení cukrů a karbohydrátů, podpoří jeho účinek chrom. Aplikace přípravku s obsahem chromu má tedy smysl pouze v té době, kdy je hladina inzulínu nejvyšší.

Je zde ještě jeden velice důležitý fakt, který bychom neměli opomenout a který se týká dávkování. Když čtete etiketu na výrobku, věnujte pozornost hodnotám účinných látek. Nenechte se zmást myšlenkou, že 100mikrogramová tableta obsahuje 100 mikrogramů chromu. Z největší pravděpodobností bude obsahovat pouze zlomek svojí hmotnosti v podobně požadovaného a využitelného minerálu.

Suplementy 5 obsahem chromia picolinate obsahují v průměru asi 12 % chromu. Zbytek tvoří picolinatová část produktu. Jestliže se na etiketě dozvíte cosi o 200 mikrogramech chromia picoliflate v jedné tabletě, pak získáváte pouze 24 mikrogramů minerálního chromu. Pokud byste tedy chtěli dodat svému organismu 400 mikrogramů chromu (minimální množství doporučované pro kulturisty), museli byste denně konzumovat asi 3500 mikrogramů chromla picolinate.VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Ačkoliv se objevují velice zřídka, mohou vedlejší účinky provázet v některých případech i užívání suplementového chromu. Ve většině případů je určující skutečnost, v jaké formě chrom přijímáte. Pokud lidé užívali jako zdroj chromu pivovarské kvasnice, často se u nich vyskytovalo nepříjemné nadýmání. Ačkoliv nejde o příznak ohrožující uživatele na životě, může vám přivodit mnoho nepříjemných situací. Chromové suplementy na bázi pivovarských kvasnic mohou způsobit mimo jiné také alergické reakce.

Nejvíce vedlejších účinků ovšem bylo pozorováno při užívání chromla picolinate. Podle Dr. Jerzy Meduskiho, renomovaného biochemika a konzultanta Weider Health and Fitness, je chromium picolinate antagonista niacinu, což znamená, že konkuruje niacinu v jeho vlastním metabolismu. Důsledky mohou být poměrně vážně a z těchto důvodů také RDA jako hlavní schvalovací orgán Spojených států neuznala chromium picolinate jako bezpečný suplement pro využití u člověka. Obecně se doporučuje, aby kulturisté neužívali více než 50 mikrogramů této formy chromu denně.

Na závěr je třeba dodat, že existují důkazy o tom, že by chromium picolinate mohlo vést k chromozomálnímu poškození. Někteří vědci tento názor zcela odmítají s tím, že chrom není nebezpečnější než ostatní minerály a stopové prvky. Několik studií ale prokázalo, že chromium picolinate může být ne- bezpečný, pokud je užíván ve vysokých dávkách. Aspirin, Paralen či vitamin E jsou také považovány za bezpečné, ale ve vysokých dávkách mohou ohrozit váš život. Hysterie kolem chromia picolinate by tedy jistě nebyla na místě. Vzhledem k tornu, že se vědci vlastně ani neshodli na jednom závěru, bude muset být provedena celá řada dalších studií a teprve potom se dočkáme jednoznačného verdiktu ve smyslu, zda je či není chromium picolinate bezpečný suplement.

Co se týče produktů s obsahem chromia polynicotinate, bylo uvedeno jen velice málo vedlejších účinků spojených s těmito výrobky. Ovšem mnoho nových suplementů je užíváno ve vysokých dávkách, protože nemůžeme jednoznačně tvrdit, že je i chromium polynicotinate 100% bezpečný v jakémkoliv dávkování. Každopádně platí, že jedinci, kteří mají problémy s nadměrnou nebo nedostatečnou produkcí inzulínu, musí aplikaci suplementů s obsahem chromu konzultovat se svým lékařem