Kulturistika, fitness - Hamstringy jednotlivě v tréninku

Hamstringy jednotlivě v tréninku

Hamstringy jednotlivě v tréninku Hamstringy jednotlivě v tréninku

Hamstringy zajišťují flexi v koleni a společně s velkým hýžďovým svalem provádějí i extenzi v kyčli.Názvem hamstringy se označují svaly na zadní straně stehna – dvouhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), sval pološlašitý (m. semitendinosus) a sval poloblanitý (m. semimembranosus). Velký sval hýžďový (m. gluteus maximus) tvoří vlastní hýždě a jeho funkcí je zanožení (extenze v kyčli), např. při vstávání ze sedu. Hamstringy zajišťují flexi v koleni a společně s velkým hýžďovým svalem provádějí i extenzi v kyčli.

Při provádění komplexních cviků zaměřených na posilování kvadricepsu (dřepy, hack dřepy, výpady a výstupy) dochází i k aktivaci velkého hýžďového svalu a hamstringů. Aby nedošlo kjejich přetrénování, zařazuje mnoho kulturistů méně hamstringových než kvadricepsových cviků. Přestože skupinu hamstringů tvoří tři svaly, které pracují společně a vykonávají flexi v koleni a extenzi v kyčli, existují cviky, které umožňují zaměřit se více na jednotlivé svaly.

Například rumunský mrtvý tah zatěžuje hamstringy a velký hýžďový sval poměrně rovnoměrně. Dvouhlavý sval stehenní se aktivuje při zakopávání v lehu nebo ve stoji. Pološlašitý a poloblanitý sval se více zapojí při zakopávání v sedu. Proto by mělo posilování hamstringů zahrnovat jeden cvik na extenzi kyčlí (rumunský mrtvý tah) a jeden cvik na flexi v koleni (zakopávání). Při posilování celého těla lze hamstringové cviky vynechat, protože při komplexních cvicích kvadricepsu dochází k jejich zapojení dostatečně.