Kulturistika, fitness - DHEA - PREKURZOR TESTOSTERONU NADLEDVIN

DHEA - PREKURZOR TESTOSTERONU NADLEDVIN

Fitness women Fitness women

1. Prodloužení života. Hladina DHEA se během puberty výrazně zvyšuje a pak po zbytek našeho života klesá. Předpokládá se tedy, že zvýšením hladiny DHEA může být pozitivně ovlivněn proces stárnutí. odbourávání tuků. DHEA podle všeho podporuje metabolismus. 2. Zvýšení hladiny energie. Lidé, kteří užívali DHEA, potvrzují, že se cítili po psychické i fyzické stránce mnohem lépe. To ovšem mže být způsobeno také zlepšenou kvalitou spánku. Vliv na sexuální apetit. Ženy i muži udávají, že se zlepšila jejich sexuální výkonnost a jsou se svým sexuálním žitem mnohem spokojenější. 3. Pro kulturisty je nejdůležitější, že má DHEA anabolický efekt.

DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON) 

Mnoho lidí tvrdí, že nejlepší suplement  je bez pochyby DHEA. Abychom mohli porozumět jeho účinkům, budeme si muset v krátkosti něco vysvětlit. Jak jsme se již zmínili, hlavním hormonem produkovaným ve varlatech je testosteron, který vylučují tzv. Leydigovy buňky v dávce zhruba 7 miligramů denně. Ovšem varlata (a kůra nadledvin) vylučují také malé množství testosteronových prekurzorů, delta4-androstenedion a DHEA. Obě tyto látky mohou být přeměněny na testosteron v tělesných tkácních, proto bychom od nich mohli očekávat určité množství androgenní aktivity. V ženském organismu vylučuje kůra nadledvin DHEA a DHEA-S (DHEA-sulfát), které jsou prekurzory estrogenů E1, E2, E3 a D4 progesteronu. Díky chemické konverzi DHEA a estrogenů vzniká malé množství testosteronu. Kulturisté by tedy DHEA mohli brát jako takový skoro-hormon, který se v těle mění na požadovaný hormon – v tomto případě testosteron. DHEA je adrenokortikoidní steroid, který se v našem těle vyskytuje v poměrně velkém množství – jeho hladina v krvi je 20krát vyšší než hladina jiných adrenálních hormonů. Koncentrace sulfátové formy DHEA-S je 300–500krát vyšší než DHEA. Komerčně vyráběný DHEA se získává z jamů (je naprosto neúčinný a tělo ho neabsorbuje) nebo z lidské moči.

Jaké je vědecké využití DHEA? Na základě klinických výzkumů víme, že aplikace DHEA u pacientů s AIDS vede k redukci množství virů v těle. U lidí s roztroušenou sklerózou může DHEA pomoci celkově posílit organismus, ale pomáhá spíše po stránce psychické, na pohyblivosti nemocných se nijak příznivě nepodílí. Studie provedená s 28 pacienty trpícími lupenkou došla k závěru, že 200miligramů DHEA denně po dobu tří měsíců vede ke zlepšení zdravotního stavu těchto osob. Byla provedena i šestiměsíční studie, které se zúčastnilo 13 mužů a 17 žen ve věku 40–70 let. Vědci tak zjistili, že dochází k nárůstu hladiny některých hormonů, jejichž koncentrace se tak rovná množství látek v těle mnohem mladších lidí. Došlo přitom ke zvýšení hladiny inzulínového růstového faktoru u osob obou pohlaví. Lidé, kteří brali DHEA hovoří o tom, že se díky této látce mnohem lépe cítí a to jak po fyzické tak psychické stránce. K podobným výsledkům dospěla i dvanáct měsíců trvající studie, jíž se zúčastnilo 8 žen a 8 mužů ve věku 50–65 let, kteří dostávali 100miligamů DHEA denně.

Jaký je názor příznivců DHEA? Hovoří o této látce jako o největším objevu od doby, kdy byl poprvé upečen pecen chleba. DHEA známe prakticky již od roku 1934, teprve nyní se ovšem stal opravdu módní látkou.

Následující seznam uvádí výčet pozitivních účinků DHEA (ale uvědomte si, že jen minimum z nich je vědecky prokázáno).

  1. Prodloužení života. Hladina DHEA se během puberty výrazně zvyšuje a pak po zbytek našeho života klesá. Předpokládá se tedy, že zvýšením hladiny DHEA může být pozitivně ovlivněn proces stárnutí. odbourávání tuků. DHEA podle všeho podporuje metabolismus.
  2. Zvýšení hladiny energie. Lidé, kteří užívali DHEA, potvrzují, že se cítili po psychické i fyzické stránce mnohem lépe. To ovšem mže být způsobeno také zlepšenou kvalitou spánku. Vliv na sexuální apetit. Ženy i muži udávají, že se zlepšila jejich sexuální výkonnost a jsou se svým sexuálním žitem mnohem spokojenější.
  3. Pro kulturisty je nejdůležitější, že má DHEA anabolický efekt.

Poku tato tvrzení byla pravdivá, co by mělo kulturisty vést k užívání DHEA? Pojďme si vše poskládat dohromady. Jedním z nejdůležitějších aspektů kulturistické přípravy je odbourávání tuků za současného udržení stávající svalové hmoty. Během předsoutěžní fáze vede striktní dieta a aerobní trénink často nejenom k odbourávání tukové vrstvy, ale také ke ztrátě tvrdě získané svalové hmoty. A tomu se každý kulturista snaží zabránit.