Kulturistika, fitness - Kombinace anabolicko – androgenních steroidů, znění zákona proti dopingu!

Kombinace anabolicko – androgenních steroidů, znění zákona proti dopingu!

Kombinace anabolicko – androgenních steroidů, znění zákona proti dopingu!

Každý anabolický - androgenní steroid bez ohledu na typ účinné složky má i potenciálně nežádoucí vedlejší účinky!

znění zákona:
§ 288 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

(1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,

    * a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
    * b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

    * a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
    * b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
    * c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu čtrnácti let,
    * d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.

(4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,

    * a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
    * b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
    * c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Nárůst objemu svalové hmoty:

1    oxymetholone
2    nandrolone decanoate

Nárůst objemu svalové hmoty:

1    oxymetholone – denně 100 mg
2    trenbolon – týdně 228 mg
3    testosterone-mix prostředky – týdně 500 mg

Nárůst objemu svalové hmoty:

3    nandrolone phenylpropionate – každý druhý den 50 mg
4    testosterone propionate – každý druhý den 50 mg
5    stanozolol – denně 20 mg

Nárůst objemu svalové hmoty:

6    nandrolone phenylpropionate – každý druhý den 50 mg
7    testosterone propionáte – každý druhý den 50 mg
8    methenolone acetate – denně 75 mg

Nárůst objemu svalové hmoty:

9    nandrolone phenylpropionate – každý druhý den 50 mg
10    testosterone propionáte – každý druhý den 50 mg
11    oxandrolone – denně 10 mg – 20 mg

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

12    oxymetholone
13    injekční prostředky obsahující testosteron, a nebo testosteron-mix prostředky

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

15    methandienone – denně 15 mg – 30 mg
16    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

17    nandrolone decanoate – týdně 200 mg
18    testosterone enanthate – týdně 250 mg – 500 mg
19    oxandrolone – denně 15 mg – 25 mg

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

20    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg
21    testosterone-mix prostředky – týdně 250 mg – 500 mg

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

22    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg
23    testosterone-mix prostředky – týdně 250 mg – 500 mg
24    methandienone – denně 20 mg – 30 mg
Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

25    methenolone enanthate
26    testosterone-mix prostředky
27    methandienone

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

28    methenolone enanthate – týdně 200 mg
29    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg

Masivní nárůst objemu svalové hmoty:

30    methenolone enanthate
31    testosterone undecanoate

Masivní nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

32    methenolone enanthate – týdně 200 mg
33    injekční stanozolol – každý druhý den 50 mg
34    oxandrolone – denně 25 mg

Masivní nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

36    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg
37    oxymetholone – denně 50 mg
38    testosterone enanthate – týdně 250 mg – 500 mg
39    methenolone acetate – denně 100 mg

Nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

40    methandienone
41    oxandrolone

Nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

42    methandienone
43    stanozolol

Nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

44    methandienone
45    methenolone acetate
46    injekční stanozolol
47    fluoxymesterone

Nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

49    fluoxymesterone
50    oxandrolone
51    nandrolone decanoate

Nárůst objemu vysoce kvalitní svalové hmoty:

52    boldenone undecylenate – každý druhý den 100 mg
53    fluoxymesterone – denně 20 mg

Nárůst objemu vysoce kvalitní svalové hmoty:

54    drostanolone propionate
55    injekční stanozolol
56    methenolone acetate
57    testosterone enanthate

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

59    nandrolone decanoate – týdně 250 mg – 400 mg
60    injekční stanozolol – denně 50 mg
61    trenbolone -  týdně 288 mg
62    oxandrolone – denně 25 mg

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

65    injekční stanozolol – každý druhý den 50 mg
66    testosterone propionate – každý druhý den 50 mg
67    oxandrolone – denně 15 mg – 25 mg

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

68    fluoxymesterone
69    oxandrolone
70    methenolone enanthate

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

71    drostanolone propionate 
72    testosterone propionate + oxandrolone

Kombinace zneužívaná k zabezpečení tvrdosti svalové hmoty:

73    oxandrolone – denně 20 mg – 25 mg
74    clenbuterol hydrochloride – denně 120 mg – 140 mg

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

75    drostanolone propionate 
76    trenbolone
77    stanozolol
78    fluoxymesterone

Kombinace zneužívaná kulturisty v soutěžním období:

79    oxandrolone
80    methenolone enanthate
81    testosterone propionáte
82    stanozolol

Kombinace zneužívaná kulturisty 4 týdny před soutěží:

83    trenbolone -  každý druhý den 76 mg
84    injekční stanozolol – každý druhý den 50 mg
85    methenolone acetate – denně 100 mg – 150 mg
86    fluoxymesterone – denně 10 mg – 20 mg

Kombinace zneužívaná kulturisty 4 týdny před soutěží:

88    trenbolone – každý druhý den 76 mg
89    testosterone propionate – každý druhý den 50 mg
90    oxandrolone – denně 15 mg- 30 mg
91    fluoxymesterone – denně 10 mg – 20 mg

Údajně relativně bezpečná kombinace určená k nárůstu síly a objemu svalové hmoty zneužívaná věkově staršími dopingovými hříšníky:

92    nandrolone decanoate – týdně 200 mg
93    testosterone undecanoate – denně 240 mg – 280 mg

Údajně relativně bezpečná kombinace určená k nárůstu síly a objemu kvalitní svalové hmoty:

94    nandrolone decanoate – týdně 200 mg – 400 mg
95    oxandrolone – denně 15 mg – 30 mg

Údajně relativně bezpečná kombinace určená k nárůstu síly a objemu svalové hmoty zneužívaná věkově staršími dopingovými hříšníky a dopingovými začátečníky:

96    testosterone undecanoate – denně 160 mg – 240 mg
97    oxandrolone – denně 15 mg – 25 mg

Relativně trvalý nárůst objemu kvalitní svalové hmoty:

98    boldenone undecylenate – každý druhý den – 50 mg
99    nandrolone decanoate – týdně 200 mg

Kombinace zneužívaná ženami, určená na nárůst svalové hmoty:

100    nandrolone decanoate – týdně 50 mg
101    oxandrolone – denně 10 mg

Kombinace zneužívaná ženami, určená na nárůst svalové hmoty:

102    nandrolone decanoate – týdně 50 mg
103    methenolone acetate – denně 50 mg

Kombinace zneužívaná ženami, určená na nárůst svalové hmoty:

104    nandrolone decanoate
105    stanozolol

Kombinace s vysokým stupněm virilizačních účinků zneužívané ženami, určená na nárůst síly a objemu svalové hmoty:

106    methandienone – denně 5 mg – 10 mg
107    nandrolone decanoate – týdně 50 mg


Kombinace zneužívaná ženami, určená na nárůst svalové hmoty:

108    nandrolone phenylpropionate – týdně 50 mg
109    testosterone propionate – každý osmý až desátý den 50 mg
110    oxandrolone – denně 10 mg

Kombinace zneužívaná ženami, určená na nárůst svalové hmoty:

112    injekční stanozolol – týdně 50 mg
113    testosterone propionate – týdně 50 mg
114    methenolone acetate – denně 75 mg