Kulturistika, fitness - Neuro-humorální regulace

Neuro-humorální regulace

Neuro-humorální regulace

Gonadotropiny Prolaktin - Stoupá při zatížení analogicky s STH - Vyšší hladiny u sportujících žen mohou inhibovat ovariální vývoj / zpoždění menarche u dívek , sekundární amenorhea dospělých sportovkyň ú Folikulostimulační hormon a luteizační hormon - Vzestup hladin během zatížení / pomalá inaktivace v játrech, než zvýšená tvorba / - Proteoanabolický účinek Periferní endokrinní žlázy Inzulín - antagonista adrenalinu - hypoglykemie /přestup G z krve do buněk/ - při zatížení jeho sekrece klesá úměrně s intenzitou aerobní práce - významný zotavovací hormon/ stimuluje anabolické děje – ukládá zásobní látky / - u anaerobního typu zatížení je sekrece zvýšená

Při fyzickém zatížení dochází k narušení homeostázy
   Nutné obnovit regulačními mechanizmy
  Regulační mechanizmy:
                          - nervový systém
                          - endokrinní systém
Nervový systém
  Iniciátor i regulátor svalové činnosti
  Na regulaci se podílí:
                      - motorická centra kůry
                      - senzomotorická kůra
                      - vzestup aktivity v podkoří /
                         hypotalamus /
Nervový systém vegetativní
   Hypotalamus / ústředí vegetativní i endokrinní /:
   - změna aktivační úrovně v určitých oddílech vyvolá změny aktivity / tonu/ sympatiku a parasympatiku / vegetativního nervstva /
   - změny neurosekreční aktivity hypotalamických jader řídí přes hypofýzu činnost ostatních endokrinních žláz
Vegetativní regulace
   Sympatikus
    Parasympatikus
  - účinek těchto soustav je antagonistický a řídí činnost vnitřních orgánů a metabolismus v měnících se životních podmínkách
  - změny vzruchové aktivity těchto 2 oddílů se podílejí na reakčních a adaptačních změnách organismu vzhledem ve vztahu k fyzické zátěži
Předstartovní stavy
   Stoupá aktivita sympatoadrenální soustavy
    Převažuje tonus sympatiku
  Zvýšené vyplavení katecholaminů / dřeň nadledvin /
  Mobilizace organismu pro prvotní stresovou pudovou komplexní pohybovou reakci / útok, útěk /   Vyplavení energetických zásob ze zásobáren
  Zvýšení úrovně práce kardiorespirace / zejména výkon srdeční /
   Převažují katabolické reakce / resyntéza ATP /
   Stimuluje se glykogenolýza, lipolýza a proteolýza
Zátěžové regulace
   Sympatikus
   redistribuce krve – přísun ke svalům a srdci / vazodilatace /, omezeno prokrvení ostatních oblastí / vazokonstrikce /
   Zvýšená tonizace hladkého svalstva cév nepracujících oblastí / dostatečná výše TK při klesajícím periferním odporu cévního řečiště v oblastech pracujícího kosterního svalstva
   Stoupá spolu s intenzitou zatížení i aktivita sympatoadrenální

   Snížení renálního prokrvení/ pokles diurézy /- snížení ztrát vody
   Větší tepelné ztráty / zamezí se přehřátí /
 Tréninkový proces vede ke snížení tonu sympatiku v klidu
    Vede také ke snížení vyplavování katecholaminů při konstantní zátěži
Stres
= nepříznivá událost narušující fyzickou integritu a chemickou stabilitu organismu
-    stresorem: poranění, hlad, změna teploty, svalová námaha,…
-    Odpověď organismu je:
                        a, nespecifická
                        b, specifická /opakované a
                        přiměřené působení stresoru/
                        = adaptace
Období regenerace
    Vystřídáno aktivitou parasympatiku
  Urychluje regenerační procesy
   Způsobuje vazodilataci v oblasti gastrointestinální / zvýší se vstřebávání živin /- obnova energetických rezerv
   Ekonomizace práce  kardiorespirace
  Stimuluje anabolické děje/ tvorba a ukládání glykogenu a tuků
   Zpomaluje srdeční činnost/ vagotonie /

Endokrinní systém
   Reakce a adaptace souvisí  s aktivací sympatoadrenální a hypotalamohypofyzární
            
               Hypotalamohypofyzární osa
  ACTH
  Tyreotropin / TTH /
  Somatotropin /STH/
   Gonadotropiny : prolaktin / PRL/
                                  folikulostimulační hormon /FSH/
                                  luteizační hormon / LH/
-
ACTH
Stoupá vylučování ACTH – stimulaci glukokortikoidů / kůra nadledvin /- urychluje se proces glukoneogeneze / z bílkovin a tuků /
   množství hormonů v krvi stoupá zprvu lineárně, později méně / hypertrofie kůry nadledvin u sportovců /

Tyreotropin
   Tyreotropin / TTH /- tyroxin /štítná žláza/
    - zvýšení tkáňových oxidací / uvolnění energie pro resyntézu ATP /
   - hlavní katabolický hormon/ v době zátěže více vylučován u sportovců /
   - vlivem tréninku stoupá se zvyšuje citlivost tkání k těmto hormonům:
•    vzestup aktivity lipázy / lipolýze v tukové tkáni s mobilizací mastných kyselin a jejich utilizací
  - sportovci vyšší hodnoty tyroidálních
      hormonů i v klidu

Somatotropin
  Vylučování řízeno hypotalamem
   Klíčový význam v období růstu
 Sekrece STH stoupá s intenzitou zatížení jstejně jako s délkou střednědobé zátěže
   Při dlouhodobých výkonech ale hladina STH v krvi klesá/ inhibice vysokými hladinami glukokortikoidů /
   Anaerobní metebolismus / LA/stimuluje tvorbu STH / aerobní inhibuje /    Je to anabolický hormon uplatňující se hlavně během zatížení /proteoanabolický efekt- zmírňuje účinek katabolických hormonu- tyroudálních a kortikoidů /Gonadotropiny
Prolaktin
-    Stoupá při zatížení analogicky s STH
-    Vyšší hladiny u sportujících žen mohou inhibovat ovariální vývoj / zpoždění menarche u dívek , sekundární amenorhea dospělých sportovkyň ú
Folikulostimulační hormon a luteizační hormon
-    Vzestup hladin během zatížení / pomalá inaktivace v játrech, než zvýšená tvorba /
-    Proteoanabolický účinek
Periferní endokrinní žlázy
Inzulín
-    antagonista adrenalinu
-    hypoglykemie /přestup G z krve do buněk/
-    při zatížení jeho sekrece klesá úměrně s intenzitou aerobní práce
-    významný zotavovací hormon/ stimuluje anabolické děje – ukládá zásobní látky /
-    u anaerobního typu zatížení je sekrece zvýšená
Glukagon
-    antagonista inzulínu
-    hladina mírně stoupá při zatížení
Parathormon / příštitná tělíska /
-    bez přímého působení hypofýzy
-    zvýšená sekrece v souvislosti s vyplavováním katecholaminů
-    zvýšení kalcémie s poklesem pH
-    napomáhá uvolnění G z jater
-    stimuluje lipolýzu v tukových buňkách

Antidiuretický hormon / ADH /
-    zátěž spojená s pocením vede ke zvýšenému vyplavení ADH- pocelou dobu tekutinového deficitu / zatížení i regenerace /
Aldosteron
-    zvyšuje resorpci Na v ledvinných tubulech
Renin
- Vlivem redistribuce krve / snížený průtok v ledvinách / - tvorbě reninu – zvýšení TK

Katecholaminy / KA/
-    vyplavují se při dráždění sympatiku
-    Nejprve se vylučuje noradrenalin a pak adrenalin / ještě v předstartovním stavu /
-    Vyplavování vyšší při intenzivních anaerobních výkonech než při aerobních
-     u dětí při stejném zatížení více katecholaminů
-    Adaptace na trénink- nižší klidové hodnoty KA i při standardním zatížení

Endorfiny
-    narkoticko- analgetický účinek / morfin /
-    vznikají v mozku / nejvíce v hypotalamu /
-    ovlivňují sekreci hypofyzárních hormonů
-    zvyšují chuť k jídlu, evokují pocit nasycení
-    zvyšují imunitu / stimulují lymfocyty /
-    tvorba stoupá během zátěže / více při intenzivním /
-    extrémní fyzický stres inhibuje jejich tvorbu
-    stav euforie během zatížení