Kulturistika, fitness - Somatotropiny (human)

Somatotropiny (human)

Ronald Matz Ronald Matz

Tento jednoznačně nejdražší prostředek patří současně k nejvíce zneužívaným farmaceutickým výrobkům, pomocí kterých si sportovci nedovoleně zvyšují svou výkonnost. Obecně se připouští, že růstové hormony jsou masově zneužívány v téměř každém sportovním odvětví vzhledem k jejich absolutní nezjistitelnost při dopingových kontrolách.Z informací týkajících se STH jednoznačně vyplývá, že jeho efekty jsou podstatně výraznější v kombinaci s anabolicko - androgenními steroidy, ale i inzulínem, hormonem štítné žlázy LT3 a sune antikatabolický působícími prostředky - např.. klenbuterolioumchlorid), případně aplikací padělku STH.


Aseflacrin Crescormon, Genotropin Grorm, Humatrope, Nanormon, Norditropin
Pense:, Saizen, Somatogenas - L, Somatogen - L, Somagonorm somatotropiny čeloveka,
Sopin, Jinotropin,Serostim.
growth stimulant

Terapeutická aplikace: hypofyzárního nanizmus u dětí před ukončením růstové fáze (tj. před uzavřením růstových štěrbin), Turnerův syndrom, zkouší se při nemocných s hypopituitarismem, k podpoře hojení obtížnou zlomenin.

Tento jednoznačně nejdražší prostředek patří současně k nejvíce zneužívaným farmaceutickým výrobkům, pomocí kterých si sportovci nedovoleně zvyšují svou výkonnost. Obecně se připouští, že růstové hormony jsou masově zneužívány v téměř každém sportovním odvětví vzhledem k jejich absolutní nezjistitelnost při dopingových kontrolách.
Samozřejmě, že způsob zneužití závisí od sportovního odvětví a také efektu, který chce dopingový zneužívač pomocí STH dosáhnout. Jednoznačně však můžeme říci, že mezi kulturisty má velkou popularitu jak v objemové přípravě, tak v přípravě na soutěže. Existují zastánci i odpůrci tohoto prostředku - jedni tvrdí, že představuje náhradu anabolické - androgenním steroidů všude tam, kde jsou požadavky na velké a silnou svalovou hmotu, druzí podporují myšlenku absolutní neúčinnosti v procesech zvyšování sportovní výkonnosti.

Obě skupiny však připouštějí, že pro tělo sportovce představuje STH největší riziko, protože poškození způsobené tímto prostředkem může být trvalého charakteru. Co je růstový hormon? Je to hormon poly - peptid, složený ze 191 aminokyselin. Produkovaný je hypofýzu - po tréninku, stresu, při nízké hladině cukru, ale i během spánku. Samotný STH nemá přímé působení, ale stimuluje játra k produkci a vylučování inzulínu podobným růstovým faktorů a somatomedinov, které vyvolávají změny v organismu.

Játra však mají ohraničenou možnost produkovat tyto látky, proto i jejich účinek je ohraničen. Do poloviny 80. let se STH získával velmi náročnou a nákladnou extrakcí z hypofýzy mrtvol, později se začaly vyrábět 'biotechnologického syntézou Escherochia coli - kmen K12, transformace z buněk savců - myší (buněčný linie C 127), biosyntetických za využití rekombinantní DNA technologie. Od zjištění, že aplikace STH produkovaného z lidského materiálu může vyústit do vzniku Creutzfeld - Jakobsonovho syndromu
(projevují se po několikadenní inkubační době) se v terapeutické praxi využívají synteticky vyrobenými prostředky.

Zneužívání STH prostředků se opírá o několik tvrzení, které bývají potvrzovány a
vzápětí vyvracovány. Jedním z nich je silný anabolický efekt projevující se ve stupňování
syntézy bílkovin, což je výrazná svalová hypertrofie (zvětšení svalové
buňky) a svalová hyperplazmia (zvýšení počtu svalových buněk) nedosažitelná zneužíváním anabolicko - androgenních steroidů. Kromě toho se zdůrazňuje jeho schopnost výrazně redukovat velikost tukové tkáně a aplikace STH se údajně projevuje i ve zpevnění šlach, úponů, chrupavek a kostí, což oceňují především ti dopingoví konzumenti. kteří společně s ním zneužívají i anabolické - androgenních steroidy vyvolávající prudký nárůst síly.

V takovém případě existuje prý jen velmi malá pravděpodobnost zranění i při použití extrémních tréninkových zátěži. Existuje však několik prohlášení dopingových konzumentů (kteří se přiznali ke zneužívaní STH), v nichž rezonuje zejména hluboké zklamání z aplikace tohoto velmi drahého prostředku. Jejich neúspěchy bývají bagatelizované a nejčastěji ospravedlněné krátkodobou nebo nízkodávkovou aplikací, samostatnou aplikací STH (z publikovaných informací týkajících se STH jednoznačně vyplývá, že jeho efekty jsou podstatně výraznější v kombinaci s anabolicko - androgenními steroidy, ale i inzulínem, hormonem štítné žlázy LT3 a sune antikatabolický působícími prostředky - např.. klenbuterolioumchlorid), případně aplikací padělku STH.

Ti, kteří nedají na STH dopustit, ve svých výpovědích potvrzují jednu zajímavou skutečnost - na rozdíl od anabolické - androgenním steroidů, při zneužívání STH po jeho vysazení nedochází k téměř žádnému poklesu síly, ani k úbytku svalové hmoty. Tuto "zkušenost" nepřímo potvrzuje jedna ze studií věnovaných STH, z níž vyplývá, že při aplikaci STH došlo k nárůstu počtu svalových buněk.

Ani zneužívání STH nemusí být bez vedlejších účinků. Udávají se možné komplikace, jako například zvýšená hladina estrogenů, gynekomostie, redukování endogenní produkce testosteronů, akné, vypadávání vlasů, zvýšená retence solí, při gigantických dávkách. Hlavním
nebezpečím je možná hyperglykémie a výrazné snížení funkce štítné žlázy, zvětšení srdce a vnitřních orgánů, akromegalie a gigantizmus, ale to pouze v případě, že u dopingové konzumenta ještě nebyly uzavřeny růstové chrupavky kostí.

V poslední době se však objevují informace i o tom, že v případě dlouhodobého masivního podávání STH existuje i možnost iniciace leukémie. Navíc je třeba si uvědomit, že nikdo z dopingových konzumentů nezneužívá STH samotný, ale zpravidla v kombinaci s jinými farmaceutickými prostředky, tehdy se rizika z vedlejších účinků můžou výrazně zdvojovat a je opravdu těžké říci, co všechno na takové sportovce čeká .

Zneužívané dávky: z dostupných materiálů vyplývá, že velikost zneužívaných dávek doba aplikace jsou velmi různorodé, jsou však limitované financemi. Dopingoví hříšníci to vědí velmi dobře. Kdo je ochoten obětovat velké množství, zneužívá STH dlouhodobě a v relativně vysokých dávkách, kdo jich má méně, většinou si tuto možnost odloží až na období krátce před soutěžemi, kdy STH má udržet velikost svalové hmoty po vysazení anabolické - androgenním steroidů.

Dopingoví konzumenti, kteří připouštějí, že v přípravě na soutěže zneužívali STH, se však shodují hned 'v několika bodech
- Příznivé efekty z aplikace STH jsou podmíněné velikostí dávky (poloviční pokusy jsou předem odsouzeny k neúspěchu)
- Výsledky z aplikace jsou lepší, pokud se celodenní množství neaplikuje najednou, ale v několika dílčích dávkách
Pokud byste hledali odpověď na denní dávku, tak e v dostupných materiálech za reálné minimum považuje denní aplikace 4 - 8 mj STH.

Forma: ampule se sušenými substrátem obsahujícím 4 - 24 mj prostředku.