Kulturistika, fitness - Dělení anabolicko - androgenních steroidů na škodlivé a neškodné? Kritéria posuzování anabolik

Dělení anabolicko - androgenních steroidů na škodlivé a neškodné? Kritéria posuzování anabolik

Phill Heath Phill Heath

Každý anabolický - androgenní steroid bez ohledu na typ účinné složky má i potenciálně nežádoucí vedlejší účinky. Z publikovaných informací však můžeme vyslovit názor, že míra škodlivosti u jednotlivých anabolicko - androgenních steroidů je rozdílná a proto pravděpodobně nemůžeme o všech jednoznačně tvrdit, že způsobují všechny známé projevy vyplývající z jejich zneužití.

 

Dokonce i v odborné literatuře se k hodnocení jejich nežádoucích účinků přistupuje opatrněji. Můžeme poskytnout 'příklad. V publikaci Základní a klinická farmakologie z roku 1992 autora Bertrama G. Katzunga jsem se dočetl: "Podávání anabolických steroidů, kterých bylo otestovaných více než sto druhů, je terapeutickým přínosem při některých onemocněních, ale i velkým problémem při jejich zneužívání nejen ve sportu, ale i dospívající mládeží k zvýšení fyzické kondice. Zaznamenané byly i některé případy návyku na anabolika.

 

V literatuře byli zdůrazňovány rizikové faktory pro rozvoj arterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění, skryté v metabolických účincích anabolik, nepříznivé vedlejší účinky anabolik jsou však často účelově zveličované, aby obavy před jejich důsledky nahradily chybějící etické zábrany pro jejich zneužívání. Vážnější zdravotní následky užívání anabolik jsou téměř vždy spojeny s několikanásobným překročením doporučených dávek s polyfarmakrným užíváním bez lekařské kontroly a s nadměrnou zátěží jaterních funkcí fyzickou námahou. "

 

Samozřejmě, existuje několik kritérií podle kterých je možné posuzovat výši negativního působení, ale faktem je že:

 

- Injekční prostředky (s výjimkou těch, které obsahují testosteronové estery) mají méně negativních vedlejších účinků jako prostředky orálně (podávané ústy)

 

- Testosterónové prostředky (s výjimkou testosteronu undecanoate) mají více negativních vedlejších účinků.

 

Pořadí anabolicko-androgenních prostředků podle množství síly a projevu negativních vedlejších účinků:

 

1. oxymetholone

2. fluoxymesterone

3. methyltestosterone

4. testosteronu cypionate

5. testosteronu propionátu

6. testosteronu - mix

7. testosteronu enanthate

8. methandienone

9. treboloneone

10. trenbolone acetate

 

Za anabolicko-androgenní steroidy s nejmenším spektrem a silou projevu negativních vedlejších účinků považujeme:

 

1. oxandrolone

2. methenolone enanthate

3. nandrolonu

4. injekčný stanozolol

5. stanozolol tablety

6. methenolone acetate

7. testosteronu undecanoate

8. mesterolone

9. boldenone undecylenát

 

Objemové a tzv.. soutěžní anabolika.

 

Injekčně podávané

 

Ty mohou být bud 'na olejovém (olejové roztoky) nebo vodním základě (mikrokrystalické vodní suspenze), od čehož se odvíjí později délka působení.

injekční anabolicko - androgenní steroidy na vodním základě (např. injekční stanozolol, testosterone suspension atd.) se vstřebávají z místa vpichu do systému velmi rychle a také rychle bývají využity.

 

Při injekčních anabolicko - androgenních steroidech na olejovém základě dochází k proniknutí prvních zlomkových množství z místa vpichu do systému až po dvou-třech dnech, kde bývá hydrolyzovaný v závislosti na typu prostředku bud 'rychle, nebo pomalu (zde rozlišujeme rychle, středně rychle a pomalu působící prostředky). To, kolik prostředku v systému přítomného v podstatné míře závisí na rychlosti vstřebávání podaného anabolicko - androgenního prostředku z místa vpichu. V tom hrají roli i takové faktory jako množství podkožního tuku, hloubka vpichu, prokrvení tkání a jeho celková kvalita v místě vpichu.

 

Z těchto informací vyplývá jednoznačný závěr, že při anabolické - androgenním steroidu na olejovém základě (v případě velmi častého podávání) dochází u dopingové hříšníky velmi snadno k dlouhodobé přítomnosti vysokého množství aktivního prostředku v organismu. V již vzpomínané knize Základní a klinická farmakologie od Bertrama Katzunga jsem našel i o tomto zmínku v souvislosti s depotně podávanými estery testosteronu využívaných v terapeutické praxi. "Takto depotně podané estery se jen velmi pomalu resorbují. Nevýhodou podávání je nutnost injekční aplikace jednou za 1-3 týdny, přičemž suprafyzologickou hladinu dosáhneme 2 - 3 dny po podání. Přičemž na konci platnost injekční aplikace je hladina nedostatečná. Konečným výsledkem je střídání předávkování s poddávkovaním, které se týká ve větší či menší míře všech injekčních prostředků. ")

 

K rychle působícím injekčním prostředkem na olejovém základě patří například testosteronu propionátu, trenbolone acetate bývají dopingových hříšníky často zneužívány každé 2-3 dny.

 

K středně rychle působícím injekčním prostředkem na olejovém základě patří například methenolone enanthate, nandrolonu phenylpropionate. testosteronu enanthate, trenbolone a ty bývají dopingových hříšníky často zneužívány každých 7-10 dnů.

 

K pomalu působícím injekčním prostředkem na olejovém základě patří například nandrolonu decanoate, testosteron-mix prostředky, testosteronu cypionate, jejichž doba hydrolýzy dosahuje 2-3 týdny.

 

Orálně podávané

 

Jak již napovídá sám název, jedná se o anabolicko - androgenní prostředky přijímané v ústraní. Ve většině případů se jedná o 17-alfa-alkylované prostředky, které mají podstatně toxičtější účinky na játra, jako prostředky injekční. Navíc, játra jsou zatěžována už i tím, že celé podané množství orálního steroidu bývá hydrolyzované během jednoho dne.

Samozřejmě, není možné říci, že obecně jsou orálně anabolicko - androgenní steroidy škodlivější než prostředky injekční (oxandrolone je orální prostředek, aleje považován za nejbezpečnější).

 

Při vámi uvedeném dělení na objemové a predsoutěžní anabolicko - androgenní steroidy dopingový hříšníci pravděpodobně vycházeli z požadavků, které jsou kladené na kvalitu svalové hmoty v těchto obdobích.

 

V objemové přípravě je rozhodující získat masivní vzhledem, velké svalovou hmotu i za cenu zadržování většího množství vody, získat výrazný silový potencionál umožňující trénovat 's vysokými zátěžemi a v neposlední řadě přispět ke zkrácení zotavování času po těžkém objemovém tréninku. To vše údajně zajišťují anabolické-androgenních steroidy S vysokým androgenním působením.

 

Naproti torno anabolické - androgenních steroidy s vysokým anabolickým a nízkým androgenním působením údajně dokáží zabezpečit 'mírný zisk v objemu svalové hmoty za jejího současného zkvalitnění (vyplývajícího z nízké schopnosti zadržovat vodu v těle dopingové hříšníky), přispívají k udržení síly a pouze mírně zlepšuje regenerační schopnosti organismu . To vše jsou vlastnosti vyžadované předsoutěžní přípravě, která je poznamenána snahou udržet velikost svalové hmoty vybudované v objemovém období, dosáhnout její vysokou kvalitu charakterizovanou svalovou tvrdostí, hlubokým vyrýsovaním a dostatečnou žilnatostí.

 

Dopingový hříšníci však chtějí dosáhnout zneužíváním anabolicko - androgenních steroidů největší, ale zároveň také odolné a kvalitně přírůstky, proto nezřídka v objemovém i predsoutěžním období vzájemně kombinují vysokoandrogenní s vysokoanabolickými prostředky.

 

"Objemové" anabolicko - androgenní steroidy

 

Z dostupných informací publikovaných v USA vyplývá (a potvrdila to i už vzpomínaná anketa realizovaná W N. Philhpsom), že v objemovém období dopingové hříšníky nejvíce "užitku" přinášejí následující anabolické-androgenních steroidy:

 

1. oxymetholone

2. testosteronu cypionate

3. testosteronu-mix prostředky

4. stanozolol

5. nandrolonu decanoate

6. nandrolonu phenylpropionage

7. testosteronu enanthage

8. methandienone

 

"Predsoutěžní" anabolicko - androgenní steroidy

 

Naproti torno nejvíce zneužívanými prostředky v přípravě na soutěž jsou:

 

1. nandrolonu decanoate

2. stanozolol

3. trenbolone

4. methenolone enanthate

S. STH

6. drostanolone propanoát

7. klenbuterolioumchlorid

8. methenolone acetaze

 

Jedním z dalších často používaných dělení anabolicko - androgenních steroidů je jejich kategorizace na "jemné", "střední" a "tvrdé" anabolické-androgenních steroidy. Tato kategorizace vychází z hodnocení velikosti projevu vedlejších účinků na dopingových hříšníky a problémů z toho vyplývajících.

 

Tvrdé - k nim patří anabolické-androgenních steroidy se sune toxického působení na játra a vysokým androgenním účinkem. Z toho vyplývá schopnost I'atiko aromatizovány, zvyšovat estrogenní hladiny, negativní vliv na přirozenou produkci testosteronu atd. Aby minimalizovaly negativní působení těchto anabolické-androgenním steroidů, dopingový hříšníci zároveň s nimi často užívají i jiné farmakologické prostředky (antiestrogény, HCG atd.). K těmto pro-středků patří například methandienone, norethandrolone, oxymetholone, testosteron-mix prostředky, testosterónové estery, trenbolone atd.

 

Střední - k nim patří anabolické-androgenních steroidy se středně vysokým androgenním účinkem. Jsou o stupeň bezpečnější než předchozí prostředky s neporovnatelně nižším projevům vedlejších účinků, které jsou problémem pro dopingové hříšníky pouze v případě dlouhodobého zneužívaní vysokých dávek těchto prostředků. Do této kategorie patří například boldenone undecylenát, nandrolonu prostředky, stanozolol atd..

 

Jemné - z dostupných informací vyplývá., Že do této kategorie patří "relativně bezpečné" anabolicko - androgenní steroidy, většinou zneužívají i sportovkyně. Už také z toho je jasné, že mají velmi nízké androgenních působení s velmi nízkým nebo žádným toxickým působením na játra. Jsou to například mesterolone, methenolone acetate, methenolone enanthate, oxandrolone.

 

V článcích zabývajících se anabolické-androgenů steroidy publikovanými v kulturistické časopisech 90. let se ukazuje, nebo přímo tvrdí,

že kulturisti nyní berou mnohem vyšší dávky těchto prostředků, než v minulosti. Právě za tím třeba hledat 'příčiny jejich neobvyklého svalového rozvoje.