Kulturistika, fitness - Gynekomastie

Gynekomastie

Lee Priest Lee Priest

Co je to gynekomastie? Název pochází z řeckého "gyne"- podobný ženě a "mastos"- prso. Jedná se o zvětšení mužské prsní žlázy. Onemocnění se vyskytuje velmi často. V dospělé populaci se s ní setkáme u 30-40% mužů. Častý je výskyt u adolescentních chlapců, který je zhruba 60-75%. Jedná se o jednostranné nebo oboustranné zvětšení prsní žlázy, které se často projevuje bolestí a tuhostí. Pokud dojde pouze k nahromadění tukové tkáně v oblasti mužského hrudníku hovoříme o pseudogynekomastii. Ve zvětšené žláze se často objevují cysty, které není radno podceňovat, protože karcinom prsní žlázy není pouze ženskou záležitostí. Je pravdou, že toto onemocnění se vyskytuje pouze u 0,5 % mužů, ale ve všech případech je smrtelné. Někteří muži se s gynekomastii srovnají velmi dobře, ale mnohým tato nesouměrnost působí značné problémy a komplexy. Zejména v pubertálním období může gynekomastie způsobit velkou psychickou újmu.

Příčina gynekomastie

Fyziologické:

 Neonatální
 Adolescentní
 Stařecká

Patologické:

      Testikulární hypogonadismus - Primární; Sekundární (zánět varlat, traumatické změny, vasektomie podvázání chámovodů)
   

      Endokrinní (hyperthyroidismus, heperthyroidismus, adrenokorikální hyperplasie)
   

      Metabolické poruchy (cirhóza, ledvinové selhání)
   

      Nádorové bujení. (tumor nadledvin, nádor plic, lymfomy, hepatocelulární karcinom, neurofibromatóza)
   

      Poléková

Často bývá příčina gynekomastie nezjištěna. Mléčná žláza je u člověka založena v prenatálním období a je totožná pro obě pohlaví. Její další vývoj je v období puberty pod hormonálním vlivem. Lze říci, že hlavní příčinou je relativní nebo absolutní zvýšená hladina estrogenů, působící na růst tkáně prsu. Zvýšená hladina estrogenu je navíc doplněna deficitem cirkulujících androgenů (mužské pohlavní hormony) a nebo poruchou receptorů, na které tyto hormony nasedají a spolu s nimi vyvolají účinek.

Fyziologická gynekomastie se přirozeně vyskytuje u novorozenců mužského pohlaví, u kterých převažuje hladina hormonů z matčina těla. Tato zcela fyziologická novorozenecká gynekomastie pomine během několika týdnů. Neznepokojuje nás ani vznik gynekomastie u pubescentů. U kterých tato hormonální disbalance odezní do 1-2 let. Pokud tomu tak není je dobré navštívit endokrinologickou ambulanci. Gynekomatie se také vyvíjí u mužů zhruba po 60-ti letech, kdy dochází k degeneraci pohlavních buněk, které produkují androgeny.

Patologická gynekomastie má různé etiologie. Při vzniku onemocnění hrají roli zevní i vnitřní faktory.

Asi 62% gynekomastii bývá poléková. Způsobují jí léky (např. spirolacton – diuretikum, cimethidin – použití při vředové chorobě, dioxin- srdeční choroba), hormony a často i steroidní anabolika.

Jednostranně zvětšené nebo zmenšené varle může být endogenní příčinou gynekomastie.

Testikulární důvody gynekomastie dále můžeme rozdělit na primární a na sekundární.

Primárně poškozená varlata se objevují u


      Klinefelterova syndromu (jedná se o genetické postižení, kdy genotyp muže je XXY místo normálně vyskytujícího se XY)
   

      Pituitárního hypotalamického hypogonadismu (zmenšená varlata v důsledku nedostatečné sekrece vyšších řídících hormonů z hypotalamu)
   

      Reifensteinova syndromu (syndrom kombinující gynekomastii, deformity genitálu, hypogonadismus, abnormální vyústění močové trubice -hypospadie)

I sekundární poškození varlat jiným onemocněním může způsobit hormonální disbalanci.

      Tumorů varlat
  

      Záněty varlat
   

      Varlata po traumatickém postižení
   

      Stav po vasektomii – podvázání chámovodů

Také nádory a onkologické onemocnění jsou častou příčinou gynekomastie. Nejčastěji se jedná o nádory, které se vyskytují ve tkáních produkujících estrogeny a zmnožením této tkáně dochází k disbalanci. Takovými to nádory jsou nádory nadledvin produkující prekurzory estrogenu. Z dalších jiných onkologických onemocnění jsou to hepatocelulární karcinom, hematom, lymfomy, nádory plic a nádory v oblasti hypotalamu a hypofýzy.

Také metabolické onemocnění stojí velmi často za zvětšení prsní žlázy. Do této kategorie patří jaterní cirhóza, selhání ledvin a obezita U obézních mužů dochází v tukové tkáni k aromatizaci (enzymatické přeměně) volných androgenů na estrogen. Při jaterní cirhóze je porušena funkce jater a je narušen metabolismus hormonů.

Hormonální dysbalance nejčastěji hormonu štítné žlázy je velmi častá příčina gynekomastie. Zmnožení tkáně s vyskytuje jak u hyperthyreózy (zvýšená produkce hormonu štítné žlázy) tak i u hypothyreózy (snížení produkce hormonu štítné žlázy). Způsobuje ji i porušení řídící osy hypotalamu a hypofýzy (řídící struktury v mozku)
Typy gynekomastií

   

      Žlázová: Prsní hmota u muže je převážně žlázového původu a vyžaduje chirurgické odnětí žlázy.
   

      Žlázo- tuková
   

      Tuková: Jedná se o pseudgynekomastii a je vhodné ji řešit liposukcí.

Vznik nádorů v prsních žlázách mužů je podstatně méně častý, ne však zanedbatelný (na 100 nádorových onemocnění prsů u žen připadá 1 nádorové onemocnění u mužů). Z toho vyplývá, že i muži v případě určitých problémů v oblasti svých prsů nemají otálet s vyšetřením a eventuálně léčbou na specializovaném pracovišti (endokrinologie).
Vyšetření

Diagnóza gynekomastie je podpořena krevním vyšetření a konzultací u endokrinologa. Dále se provádí ultrasonografie prsu a varlat k vyloučení maligních změn. Vyšetříme břicho, kvůli možným novotvarům na nadledvinách. Laterální RTG lebky popřípadě CT mozku, při suspektním tumoru v oblasti hypotalamu a hypofýzy. Na závěr absolvuje pacient předoperační vyšetření. Mezi specializované testy patří karyotypizace geonomu, pokud nás předešlé vyšetření vedou k úvahám o Klineferterově syndromu.
Terapie

   

      Konzervativní terapie
   

      Operativní terapie

Gynekomastie se dá řešit dvěma způsoby. Jedním je hormonální léčba, tím druhým plastická operace, při které se odeberou zvětšené prsní žlázy a provede se liposukce (odsátí tuků) okolních míst.
Konzervativní léčba

Jedná se o léčbu první volby u krátkodobých gynekomastiích s prokázanou hormonální disbalancí. Jelikož je gynekomastie způsobená relativním nebo absolutním nadbytkem estrogenu (ženského hormonu) v mužském těle, využijeme léky blokující tvorbu estrogenů. U relativního nadbytku se spíše jedná o poměrný nedostatek mužských hormonů androgenů, a proto podpoříme léčbu substitucí těchto hormonů.. Samotná doplňková léčba androgeny se neosvědčila, ba naopak přinesla opačný efekt. Hormony se vlivem působení enzymu přemění na estrogen, a tím se zvýší jeho absolutní hodnota. Proto se v léčbě využívají jiné hormony. Terapeutické jsou antigonadotropiny (hormony blokující syntézu androgenu, estrogenu a nevýhodná je jeho blokace kortikoidů). Ten použijeme v případě prokázaného nadbytku estrogenu. Dále využíváme hormony s antiestrogenním účinkem. Tím blokujeme také nadbytek estrogenu. Léčit můžeme také blokátory aromatázy, což jsou enzymy účastnící se syntézy estrogenu ze společného steroidního zakladu v těle. Látkou L-DOPA blokujeme sekreci prolaktinu, což je hormon navozující laktaci a zvětšení prsní žlázy. Poslední možností konzervativní terapie je kombinace těchto preparátů. Pokud je gynekomastie způsobena trvalým užíváním léků. Je prvním krokem terapie vysazení těchto léku. Pokud se situace nezlepší většinou se přistupuje k chirurgickému řešení. Pokud gynekomastie netrvá dlouho a medikamentózně lze stav, který ji způsobuje upravit, dojde i k pozvolné úpravě gynekomastie.
Operativní léčba gynekomastie

Rozdělení gynekomastie z chirurgického hlediska

   1.

      malé zvětšení žlázy pod dvorcem
   2.

      střední zvětšení bez kožního nadbytku
   3.

      střední zvětšení s kožním nadbytkem
   4.

      velká gynekomastie podobná ženskému prsu, kožní nadbytek je výrazný

U chirurgické léčby gynekomastie je popsáno mnoho metod periareolárních řezů. Ideální je malý řez, kdy je výsledkem krátká nenápadná jizva. Toto umožňuje tumescentní liposukce, kterou je možné redukovat tukovou složku, kombinovaná se subkutánní mastektomií, řezem půlměsíčitě okolo dvorce (dle Webstra). Řez je veden okolo prsních bradavek, takže jizva pak není téměř viditelná. Tato metoda je nejvhodnější pro typ I. Liposukci volíme podle poměru tukové a žlázové složky. Tato metoda, jejímž výsledkem je jen minimální jizva, je vhodná i u operace transsexuálů z ženy na muže. Typ II a III je možno řešit půlměsíčitým řezem ve spodní časti dvorce a protažením do stran směrem k prsní kosti a směrem k paži (dle Simona). Další varianty jsou odstranění půlměsíčité tkáně v horní části dvorce. Při terapii velkých gynekomastii typu IV používáme přenesení bradavko-dvorcového komplexu na stopce Dle Lattermana. Výsledná jizva je potom okolo celého dvorce a směřující šikmo dolu k paži. Operace dle Davidsona se používá u větších gynekomastií. Vyřízne se soustředná kružnice okolo dvorce a odstraní se nadbytečná tkáň. Výsledná jizva je velmi diskrétní.

Chirurgické řešení volíme v přídě situací, kdy pacient nereflektuje na hormonální terapii, při dlouho trvající gynekomastii a nebo po vyjádření endokrinologa, který zavrhne konzervativní terapii jako nevhodnou.
Anestézie

Gynekomastii je možné provádět v lokální, ale většinou se používá celkové anestézii.
Výsledek operativní léčby gynekomastie

Po operaci počítejte s jednodenní hospitalizací. Bude vám v operované oblasti zaveden sukční drén na 48 hodin, a hrudní bandáž na 3-4 týdny, která eliminuje otok a pomáhá k retrakci přebytečné kůže. Malé otoky se rychle ztratí. Hrudní bandáž (elastická vesta) se sundává pouze na sprchování. Po měsíci až dvou se opět budete moci věnovat sportu a fyzické činnosti.
Komplikace

Hematomy (modřiny), otoky jsou lehké komplikace, které brzo odezní. Právě kvůli prevenci těchto komplikací používáme pružné bandáže hrudníku. Dále se bojíme infekce a krvácení. Komplikace mohou nastat i v jizvě, a to se projeví jejím zatuhnutím nebo hyperplazií (zmnožení vaziva). Nejčastěji tato komplikace nastává v cirkummareolárním řezu (soustředné kružnice) a potom v řezu, kdy je jizva protažena od bradavky směrem šikmo k paži. K prevenci této komplikace požíváme krémy a gely (DermatixSiGel, Auriderm) a také silikonové proužky. Vážnější komplikací je odumření bradavko-dvorcového komplexu, ke kterému může častěji dojít při rozsáhlejších zákrocích, u kterých může dojít poručení cévního zásobení. Komplikace, která vede k asymetrii hrudníku, můžeme napravit reoperací. Ta se doporučuje nejdříve půl roku po operaci.
Financování

Operace je na doporučení odborného lékaře (endokrinologa, sexuologa) hrazena pojišťovnou. Je proto nutné informovat se, které kliniky mají s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu.