Kulturistika, fitness - Obezita

Obezita

Obezita

Obezita je definována jako zmnožení tuku v těle.Je to nejčastější metabolické onemocnění dneška a považuje se za epidemii 3.tisíciletí. Počet obézních lidí v roce 2000 stoupl na asi 300 milionů lidí. V ČR 21% žen a 16% mužů trpí obezitou. Navíc několik miliónů žen i mužů má nadváhu. Nepříznivě ovlivňuje pocit životní pohody, a osobní spokojenosti – uplatňuje se jako mocný stresový faktor. Současně je i vlivným socioekonomickým činitelem, protože nepříznivě ovlivňuje nemocnost, průměrný věk, pracovní výkonnost a příležitost k společenskému uplatnění.

Příčiny obezity

Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie (je vždy přítomen) a může být způsoben buď nadměrným příjmem energie, nebo nedostatečným výdejem energie, ale většinou se jedná o kombinaci obou faktorů.
Genetické dispozice
Hormonální vlivy
Metabolické vlivy – výše BM
Léky
Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti

Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů 10-25 % a u  žen 18-30 %.

U obézních mužů přesahuje tuk 25 % a u žen 30 % tělesné váhy.

Množství tuku se měří obtížně. Obvykle se používá měření kožních řas kaliperem,   modernější metody využívají různé elektrické vodivosti jednotlivých složek těla (přístroj Bodystat, váhy " Tanita",, přístroj Omron).
Pro základní orientaci se však stále používají různé indexy vycházející z tělesných údajů o váze a výšce.

Normální, optimální nebo ideální tělesná váha je ta, která je podle lékařských statisticky ověřených zkušeností vzhledem ke stavbě kostry a svaloviny a k charakteru práce nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví.

V poslední době se hodnotí stupeň obezity většinou pomocí indexu tělesné váhy BMI (body mass index), který lze vypočítat ze vzorce:

BMI = tělesná váha (kg) / (výška m)2

BMI není přesným měřítkem u těchto skupin :
děti, které stále ještě rostou
staří lidé, u kterých není možné přesné změření výšky
sportovci a velmi svalnatí jednotlivci
těhotné ženy

Obvod pasu

je významným ukazatelem zdravotního rizika v
souvislosti s nadměrným tělesným tukem :
muži nad 94 cm   =  zvýšené riziko
            nad 102 cm = vysoké riziko
ženy nad 80 cm   = zvýšené riziko
           nad 88 cm   = vysoké riziko

Obvod pasu se měří u stojícího pacienta uprostřed vzdálenosti mezi hřebenem kosti kyčelní a nejspodnějším okrajem žeber

Léčba obezity

1)  nízkoenergetická dieta s omezením 
     tuku,
v níž se snižuje denní energetický příjem                o 2 000 kJ oproti propočtenému energetickému výdeji
nízkoenergetická dieta o energetickém obsahu 5 000 - 6 000 kJ
velmi přísné nízkoenergetické diety s energetickým obsahem 1 500 - 3 500 kJ

2. pohybová aktivita :
aerobní činnost lehké až střední intenzity, trvající nad 30 min, nejlépe cyklického charakteru, např.
    chůze, kolo, plavání, běh, kruhový trénink aj.
důležitá je pravidelnost = 3 - 7x týdně

Kalkulace energetického výdeje :
750-1200 kJ/den( ½ hod kolo nebo 1hod chůze)
22 500- 36 000 kJ/měsíc
= 1 kg tuku/měsíc x 12 = 12 kg/rok

3. psychoterapie  - vedoucí ke změně stravovacích a pohybových návyků.

Od r.1973 tzv.kognitivně behaviorální psychoterapie 

Cílem terapie je vypracování programu na nejrůznější situace (nakupování potravin, účast na oslavách, návštěvy atd.),  na jehož základě se navodí žádoucí změny v nevhodném chování, myšlení a emocích

Doplňkem základního redukčního režimu může být
po indikaci

akupunktura
farmakoterapie (Xenical)

u těžkých obezit chirurgická léčba
    (žaludeční balonek, bandáž žaludku, žaludeční stimulátor, střevní by-pass


Rizikové diety

Striktní vegetariánství (vegani) - jedí jen rostlinnou stravu, tento systém již není bez rizika. Hrozí nedostatek vitamínu B12, některých esenciálních aminokyselin, vápníku, železa a zinku.

Hladovka - jednodenní půst ano, ale dlouhodobá hladovka je nebezpečná, protože organismus začne postrádat životně důležité vitamíny, minerály či stopové prvky.
Jednoduchá dieta - konzumuje se jen jeden druh potravin (ryže, vajíčka, šlehačka či jablka). Dieta je chuťově fádní a hrozí při ní nedostatek veškerých ostatních důležitých složek výživy.

Atkinsova (bodová) dieta – relativně úspěšná, ale dlouhodobě nebezpečná. Povoluje velké množství bílkovin a tuků, sacharidy chybí nejen ve formě zakazovaných příloh, ale i ve formě ovoce a zeleniny. Hrozí silné odvodnění organismu, chybí vitamíny, vláknina, urychluje vznik aterosklerózy, podporuje vznik zácpy a nádorových onemocnění.

Dělená strava – vypracoval dr.Hay a propaguje ji Lenka Kořínková, Jitka Asterová. Je založena na teorii údajně lepšího trávení oddělených složek potravy. Neexistuje ale žádný vědecký důkaz, že by se živiny trávily v organismu odděleně


Beztuková dieta - zatímco omezení tuků je prospěšné, jejich striktní vyloučení je škodlivé a téměř nemožné. Hrozí nedostatek bílkovin, mohou chybět vitamíny A, D, E a K, jež jsou rozpustné pouze v tucích