Kulturistika, fitness - Detekce anabolicko-androgenních steroidů.

Detekce anabolicko-androgenních steroidů.

Detekce anabolicko-androgenních steroidů.

Pokud si myslíte, že publikováním uvedených informací jsem prozradil dobře skryté tajemství, tak jste na velkém omylu. O vysazovací době anabolicko - androgenních steroidů před termínem předpokládaného podstoupení dopingové kontrole ví většina sportovců zneužívajících tyto prostředky určitě mnoho a jak vyplývá z některých informací publikovaných po roce 1989, nejen sportovci (během naší tiskové konference v tomto roce se objevilo několik článků, v nichž se obviňovali konkrétní sportovní funkcionáři socialistické éry z toho, že se podíleli na státem řízeném programu zaměřeném na zvyšování výkonnosti sportovce pomocí dopingových prostředků bez rizika jejich odhalení. V NDR se na tomto programu podílela údajně i tajná služba STASI! a kdo měl v rukou knihu Dopování od bývalé sportovkyně NDR Brigit Berendonkové, přesvědčí se, že to nebylo jen prázdné tvrzení.).

Některé z těchto informací ústním podáním proniklo pravděpodobně i mezi kulturisty (zejména po roce 1986, kdy se začali provádět dopingové testy i na mezinárodních amatérských kulturistických soutěžích pořádaných federací IFBB). Ze všech závodníků jsou nejvýmluvnější právě ti, kteří již ukončili svoji aktivní činnost a musím přiznat, že i já jsem se k prvním poznatkům z této oblasti (zejména o prostředcích vyráběných v bývalém Československu) dostal právě v rozhovoru s jedním z takových sportovních " vysloužilců ".

 

První publikované informace (i když je pravdou, že někdy jsou dost protichůdné) jsem zaznamenal v roce 1986. Nejdříve to byl článek Steroid Testing od JEITA Everson publikovaný v srpnovém čísle časopisu MuscleMag, v němž rozebírá důsledky zavedení dopingových kontrol na kulturistických soutěžích. V něm uvádí, že podle dr. Goldmana. pokud má dopingový hříšník projít dopingovými kontrolami bez problémů, musí vysadit například injekční prostředky nandrolonu decanoate a methenolone enanthate 6 - 8 měsíců a blíže nespecifikované orální prostředky 4 - 8 týdnů před dnem očekávané dopingové kontroly. Ze stejného zdroje pochází i informace o experimentu dr. Catlina, který dokázal. Že jednorázové podání 100 mg nandrolone decanoate bylo dopingových zkoušek detekovatelných také o 5 - 6 měsíců.

 

Další informace jsem zaznamenal koncem roku, kdy se mi do rukou dostala kniha Drog Use And detection In Amateur Sport a její doplňky 1-3 autora Mauro Di Pasquale. V druhém dopinku uvádí, že přítomnost anabolické - androgenním steroidů v těle dopingové konzumenta není možné dokázat ', pokud byly vysázeny před termínem dopingové kontroly:

 

minimálně 1 rok ...... nandrolonu decanoate, nandrolonu phenylpropionate

6 až 14 týdnů ...... boldenone undecylenát, injekčního methandienone, methenolone enanthate, injekční stanozolol, depotní testosteron, trenbolone,

3 až 6 týdny ...... methenolone acetali, testosteron propionát, trenbolone acetali,

2 a 6 týdny ...... elhylestrenol, fluoxvmesterone, methandienone, methyltestosgerone, oxandrolone, oxymetholone, norethandrolone, stanozolol.

 

V 4. dopinku z roku 1987 již Mauro Di Pasquale uvádí následující vysazovací doby před dnem předpokládané dopingové kontroly:

 

12 již 15 měsíců ...... nandrolonu decanoate, nandrolonu phenylpropionaie

4 až 5 měsíce ...... boldenone undecylenát, methenolone enanthate, trenbolone, trenbolone Avala, injekčního methandienone

2 měsíce ...... injekční stanozolol, drostanolone propionát, formebolone, testosterone cypionate, testosterone decanoate, testosterone enanthate, testosteron mix - prostředky, oxymelholone

5 týdnů ...... methandienone, methenolone enanthate, mesterolone, mibolerone, ca

lusterone, elhylestrenol, norethandrolone

3 týdny ...... oxandrolone, slanozolol

 

Další informace týkající se vysazovací doby jsem zaznamenal v článcích publikovaných v zahraničních kulturistické časopisech krátce po vyloučení Shawn Raya a Nimrod Kinga ze soutěží Arnold's Classic a Iron Man v roce 1990:

 

18 měsíců ....... nandrolonu decanoate

 

A to navzdory torno, že v obou případech bob údajně prokázáno zneužití stanozololu.

 

Již jsem zmiňoval, že co se týká dopingové problematiky, nejvýmluvnější jsou bývalí aktivní sportovci. Myslím, že to bylo krátce před rozdělením Československa. když jsem v jednom z

ne-spočetných rozhovorů zaregistroval nasledující tvrzení týkající se vysazovací období (u nás v té době relativně přístupných anabolické-androgenním steroidů) před dnem dopingové kontroly:

 

nandrolone decanoale L 8 měsíců a více

nandrolonephenylpropionate l2 měsíců a více

tesiosteronne-mixprostředky 3 měsíce a více

stanozolol 21 dnů a více

 

V loňském roce do mé "sbírky" přibyl i clenbuterolioumchlorid, jehož vysazovací doba je údajně 4 a více dnů. Z loňského roku. konkrétně z prosincového čísla časopisu Muscle Media 2000. mám další zajímavou informaci, týkající se vysazovací doby prostředků methandienone, stanozolol a oxandrolone. Podle těchto informací, díky zlepšené technologii detekce novým přístrojovým vybavením dokáže zneužití těchto prostředků i když jejich dopingové hříšník vysadí 16 dnů před dnem provedení dopingové kontroly. Je to kvalitativně nová informace, protože v mých starých záznamech je vysazovací doba udávaná podstatně vyšší (mimochodem, v pozměněném článku z Muscle Media 2000 se píše, že před zavedením nové technologie a přístrojů stačilo uvedené prostředky vysadit '8 (!!!) dnů před dnem dopingové kontroly a vše bob v řádu).

 

A nakonec ještě poznámka. Vysazování anabolicko - androgenních steroidů před dnem očekávané dopingové kontroly to je jedna z nejčastěji používaných možností, pomocí kterých se dopingový hříšníci snaží vyhnout odhalení. Z množství publikovaných informací týkajících se pozitivních vzpěračů (například na OH v Soulu v případě vzpěračů z Bulharska) jste možná zaregistrovali i fakt, že také diuretika (mimochodem, také jsou na dopingové listině) bývají zneužívány jako prostředky schopné maskovat stopy po anabolicko - androgenním steroidu .

 

Sem-tam se zmiňují také manipulace při odběrech vzorků moči. kdy testováný sportovec poskytne k analýze cizí moč, kterou má "dobře" uschovánu na neznámém místě (v těle, na těle atd.), nebo různé prostředky, které pokud se přimícháme do poskytnutého vzorku znemožní odhalení zneužití dopingových prostředků (o této skutečnosti jsem nezaznamenal žádné konkrétní informace).

 

 Názvy zneužívaných anabolicko - androgenních steroidů

 

Při sestavování závěrečné kapitoly, v níž jsem publikoval všechny mnou zaregistrované případy odhalených dopingových vyníků se jejich vzpomíná pouze několik málo druhů, ale ve skutečnosti je (přirozeně) podstatně více. Nemohu jednoznačně říci, že daný anabolicko - androgenní steroid je zneužívanější jako jiný (na to by bylo nutné udělat nějaký průzkum mezi dopingových konzumentů, ale když jsem si procházel všechny materiály týkající se anabolicko - androgenních steroidů a které jsem shromáždil během minulých let, některé se vzpomínají určitě častěji.

 

Myslím si, že i pro lepší orientaci v odborných článcích věnovaných dopingové problematice by neškodilo seřadit jejich za sebou v abecedním pořadí. Vzpomínám si totiž. kolik času jsem strávil nad knihami, dokud jsem rozluštit, co myslel autor článku publikovaného v časopise Iron Man, když tvrdil: "... Deca patří mezi velmi oblíbený prostředek profesionálních kulturistů ... ", Nebo když jsem narazil na takový Andriol či Anadrol. A to se jednalo v prvním případě o obecný nandrolonu decanoate vyráběný pod firemním názvem Deca-Durabolin, v druhém případě o testosteron undecanoate v našich zeměpisných šířkách známý skór pod firemním názvem Iindestor a v třetím o oxymetholone. nebo nám dohru známý Anapolon.

 

To, Co se nepodařilo mně (mám na mysli rozsáhlou "anketu" mezi dopingových hříšníky, na základě které bych byl schopen jednoznačně zodpovědět otázku, který typ anabolicko - androgenních steroidů je najzneužívanější) dokázal v USA W. Nathaniel Phillips, autor řady publikací vycházejících pod názvem Anabolic reference guide (mimochodem, na trh přichází sedmé pokračování). Podle něj v osmdesátých letech v USA nejčastěji zneužívány byly tyto anabolické-androgenních prostředky:

 

1. nandrolonu dacanoate

2. oxymetholone

3. testosteronu cypionate

4. testosteronu-ml "

5. boldenone undecylenát

6. injekční stanozolol

7. testosteronu propionátu

8. stanozolol

9. methenolone enanthate

10. testosteronu enanthate