Kulturistika, fitness - Anabolické steroidy, rizika

Anabolické steroidy, rizika

Anabolické steroidy, rizika

Způsob podání Existují dvě hlavní metody aplikace steroidů do lidského těla – orální a injekční. Orální steroidy se vyskytují v tabletách nebo kapslích a užívají se stejným způsobem jako jiné léky. Lékaři i sportovci se shodují na tom, že orální steroidy zatěžují játra mnohem více než injekční formy těchto látek. Vzhledem k tomu, že musely být upraveny, zpomalí se jejich rozklad a zvýší životnost. Orální steroidy se pak ve větším množství soustřeďují v játrech. Vzhledem k tomu, že orální steroidy musí projít zažívacím traktem, je většina dávky deaktivována ještě před tím, než se dostane do krevního oběhu. A při průchodu játry se deaktivuje další část činné látky. To znamená, že orální steroidy musíte aplikovat ve vyšších dávkách, abyste dosáhli stejného účinku jako při injekčním podání. Většina sportovců také udává, že při podání steroidů orálně pociťují mnohem více vedlejších účinků než při aplikaci jiným způsobem. Mezi uvedené vedlejších účinky patří především nevolnost, bolesti hlavy a pocit plnosti střev. Injekční steroidy se do těla vpravují pomocí dlouhé hypodermální jehly. Ačkoliv to zní nebezpečně, jsou injekčně aplikované steroidy bezpečnější než orální. Vzhledem k tomu, že se účinná látka píchá intramuskulárně (do svalu), nikoliv intravenózně (do žíly), dává většina sportovců přednost aplikaci do boku nebo stehna. Stehno je přístupnější a máte možnost aplikace na poměrně velké části těla. Injekce do boku je ovšem méně bolestivá, neboť v této oblasti není tolik nerovových zakončení. Na druhou stranu se ale hůř aplikuje. Většina lidí dává přednost vpichu do boku (hýžďového svalu v horní partii) a obvykle požádá o aplikaci druhou osobu.

Riziko užívání injekčních steroidů

Bylo by od nás nezodpovědné, kdybychom se nezmínili o nebezpečí, které číhá při injekční aplikaci steroidů – negativní stránka věci obvykle pramení z něčeho jiného než ze samotné účinné látky. Kdykoliv narušíte vrchní část pokožky, vystavujete svoje tělo možné invazi patogenů (bakterií a mikroorganismů). Kůže je první linií naší ochrany vůči nebezpečným částečkám, s nimiž přicházíme do styku při doteku. A jakékoliv narušení pokožky umožňuje patogenům vstupovat dovnitř do našeho těla. Jestliže pro injekční aplikaci nepoužíváte přísně sterilní a čistou jehlu, koledujete si o nepříjemnosti. Jehly jsou poměrně levné a můžete je koupit ve většině lékáren. Jehlu vždy po jednou použití vyhoďte a příště použijte novou. Co e týče půjčování jehel -NIKDY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SE NEPŮJČUJTE JEHLU. Možná máte pocit, že o kamarádovi víte všechno, ale až vám lékaři diagnostikují AIDS nebo hepatitidu, budete mít jiný názor. S tímto tématem úzce souvisí možnost otravy. Jde o reakci na určité částečky – například vlákna bavlny – nebo jiné cizí substance, které se dostaly do krevního oběhu ze stříkačky či injekční jehly. Během dvou až čtyřech hodin začne postižený trpět svalovými křečemi, tělo mu oblévá studený pot a pociťuje silnou nevolnost. Pokud bude mít štěstí, tyto symptomy vymizí po dvou až třech hodinách. V několika málo případech může ovšem reakce zesilovat a vyvrcholit při ztrátě vědomí, šoku či dokonce komatu. Další poměrně vážné riziko představuje situace, kdy se vám injekční jehlou podaří napíchnout tepnu nebo žílu. Jestliže si steroidy aplikujete do stehna a náhodou se trefíte do velké femorální artérie (velká artérie, která zásobuje krví celou dolní končetinu), pravděpodobně vykrvácíte během několika minut. V této artérii je krev hnána pod obrovským tlakem, riziko proto vzniká i při píchnutí injekční jehlou. Pokud se vám stane, že jehlou trefíte do menší žíly nebo tepny, postižené místo stáhněte, končetinu zvedněte do výšky a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Je mnohem lepší být přistižen, že berete steroidy, než zemřít. Kromě krevního oběhu existuje v těle také nervový systém, který umožňuje mimo jiné pohyb svalů. Jestliže se do nervu trefíte jehlou, minimálně zažijete velice nepříjemnou a intenzivní bolest. Ve vážnějších případech ale může dojít k permanentnímu poškození nervu. Nejenom, že vaše mohutné a svalnaté stehno čeká proces degenerace, ale klidně můžete ochrnout na celou nohu. Pokud jste se rozhodli užívat anabolické steroidy injekčně, nejprve by vás měl proškolit lékař nebo zdravotní sestra. Správně aplikovat injekční jehlu do lidského těla vyžaduje dovednost, kterou získáte jedině praxí.