Kulturistika, fitness

označení aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (bca