Kulturistika, fitness

ali rosen

První pomoc při vyšetření člověka s úrazem

Základní vyšetření člověka s úrazem

Základní vyšetření postiženého je soubor neodkladných a vstupních zdravotnických úkonů patřící do základní první pomoci. Cílem základního vyšetření je zjištění rozsahu postižení, stanovení orientační diagnózy postiženého. Do tohoto souboru úkonů patří především: pozorování, kontrola dýchání, ... Celý článek

První pomoc - druhy první pomoci

První pomoc - druhy první pomoci

První pomoc je soubor skutečně jednoduchých a velice účelných opatření a úkonů na sebe navazujících, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu, případně úrazu, zcela zabránit závažným zdravotním důsledkům a případně i smrti postiženého člověka. ... Celý článek