Kulturistika, fitness

1 phil heath

Kai Greene

Posilování: Ramena 2. část

        1.      Předpažování na spodní kladce ve stoji   Stůjte v mírném stoji rozkročném. Jednou rukou uchopte nadhmatem držadlo, paže jsou rovnoběžné s trupem:   - předpažte do úrovně očí.   - při pohybu vzhůru výdech, při návratu do výchozí pozice nádech.   Tento cvik namáhá ... Celý článek