Kulturistika, fitness - Druhy odbourávačů tuku

Druhy odbourávačů tuku

Druhy odbourávačů tuku

Již od chvíle, kdy se ve sportu objevily hmotnostní kategorie, věnují závodníci pozornost množství tuku v těle. S výjimkou těch naprosto nejmohutnějších se většina soutěžících snaží zůstat co nejštíhlejší (samozřejmě s co největším množstvím čisté svalové hmoty). Hlavním cílem takového závodníka tedy bývá představit se na soutěži s hmotností, která je co nejblíže hornímu limitu jeho váhové kategorie. A stačí jen několik málo kilogramů navíc, aby se jejich plán zcela zhatil. Nadějný závodník jedné kategorie pak postupuje kategorie vyšší, kde ovšem zaujímá pozice v dolním rozsahu hmotnosti a nemá proto takové naděje na umístění.

Druhy odbourávačů tuku

Již od chvíle, kdy se ve sportu objevily hmotnostní kategorie, věnují závodníci pozornost množství tuku v těle. S výjimkou těch naprosto nejmohutnějších se většina soutěžících snaží zůstat co nejštíhlejší (samozřejmě s co největším množstvím čisté svalové hmoty). Hlavním cílem takového závodníka tedy bývá představit se na soutěži s hmotností, která je co nejblíže hornímu limitu jeho váhové kategorie. A stačí jen několik málo kilogramů navíc, aby se jejich plán zcela zhatil. Nadějný závodník jedné kategorie pak postupuje kategorie vyšší, kde ovšem zaujímá pozice v dolním rozsahu hmotnosti a nemá proto takové naděje na umístění.

Pro závodního kulturistu je nezbytné, aby neměl v podkoží prakticky žádný tuk. A ačkoliv kulturista věnuje velkou pozornost anabolickým steroidům či růstovému hormonu, musí se soustředit i na jiné věci než je budování svalů. K čemu vám bude 120 kg svalů, které budou pokryty nevzhlednou vrstvou tuku? Jen si vezměte k ruce nějaké nové číslo kulturistického časopisu a nalistujete stránku o poslední soutěži – uvidíte dokonale vyrýsované svaly a závodníky, kterým byste mohli počítat žíly. A jediný způsob, jak něčeho takového dosáhnout, je odbourání maximální možné množství tuku.

Volba tuku odbourávajícího suplementu

Ačkoliv zde samozřejmě hraje velkou roli individuální výběr, existují jistě obecné rady, podle nichž si můžete vybrat. Kvalitní produkt určený k odbourávání tuku by měl obsahovat látky stimulující nadledviny nebo štítnou žlázu. Najít zde můžete také substance, jež zvyšují rozsah využití mastných kyselin. Volte vždy takový suplement, který vám pomůže regulovat hladinu krevního cukru a inzulinu – tyto dva faktory hrají v odbourávání tuků hlavní roli.

V následující kapitole se podíváme na některé látky, jež sportovci užívají k odstranění tukové vrstvy, pokrývající svaly. Některé z nich se užívají na vědeckém základu, zatímco o mechanismu působení jiných toho moc nevíme, užití určitých látek je dokonce velice sporné, přesto je však mezi předsoutěžními suplementy mnoha sportovců najdete.

Kyselina Hydroxy Citrónová

Poprvé byla tato látka využita jako pomocný lék při obezitě. HCA si rychle získala popularitu a soustředila na sebe pozornost světové kulturistické veřejnosti. Kyselina hydroxy citrónová se získává z dužiny plodu Garcinia, rostliny pocházejí z jižní Asie. Ačkoliv ji můžete užívat po celý rok, kulturisté ji obvykle do svého suplementového programu zařazují až několik měsíců před soutěží. HCA na rozdíl od ostatních látek, snižujících chuť k jídlu (kofein či efedrin) nepůsobí na centrální nervový systém (CNS). Kromě toho nestimuluje tělo k tomu, aby odbourávalo vlastní svalovou hmotu. Dále má schopnost zabránit přeměně karbohydrátů na tuky.

Jak působí

Abychom mohli dokonale porozumět mechanismu účinku HCA, musíme se krátce podívat na to, jak naše tělo zpracovává a uskladňuje tuky a karbohydráty. Když konzumujete karbohydráty a jednoduché cukry, tělo je každopádně nejprve rozkládá na krevní glukózu. Glukóza je pak díky hormonu inzulinu dopravena do buněk. A odtud se může dostat na mnoho různých míst. Část je uskladněna v játrech a svalech ve formě glykogenu. Je-li nutné, může tělo rozložit glykogen zpět na glukózu. Další metabolickou cestou glukózy je rozklad na menší subjednotky v procesu cyklu kyseliny citrónové. Jestliže máte glukózy nadbytek a tělo jí není schopno spotřebovat, mění se v procesu zvaném lypogeneze na tuk. Ačkoliv se v lidském organismu obvykle netvoří velké množství tuku z karbohydrátů, přesto jde o důležitý proces, neboť i v malém rozsahu může zablokovat odbourávání tuků. Poslední fáze glykolýzy (rozklad glukózy) probíhá v mitochondriích – malých buněčných orgánech, v nichž se uskladňuje energie. Vzniká citrát, který se dále dostává z mitochondrií ven, aby se rozložil na další podjednotky, využité k produkci tuku. A právě zde přichází ke slovu HCA. Aby mohl být citrát rozložen, musí být přítomen enzym ATP citrát Lyáza. HCA blokuje aktivitu tohoto enzymu a ovlivňuje metabolismus tuku i glukózy následujícím způsobem. Za prvé je upřednostněn proces tvorby glykogenu před konverzí glukózy na tuk. Za druhé se produkce tuku zpomaluje a tělo naopak začíná využívat tuky jako zdroj energie. A na závěr pyruvát – látka, která vstupuje do mitochondrií, aby se posléze změnila na citrát – je buď kompletně odbourán v cyklu kyseliny citrónové nebo recyklován za vzniku laktátu a fosfoenolpyruvátu. Tyto dvě substance mohou být také využity jako zdroj energie během produkce glukózy a dále také glykogenu. Glykogen je pak uskladněn v játrech nebo svalech. Jaho množství v játrech není nijak výrazné, větší část je uložena ve svalech., které jsou pak mohutnější a plnější. Kromě přímého vlivu na odbourávání tuku má HCA také schopnost snižovat chuť k jídlu. Tělo si „myslí“, že má dostatek „paliva“, mozek tedy omezuje pocit hladu.

Využití v kulturistice

HCA má pro kulturisty, kteří se snaží odbourat tuk, velký význam. Mimo jiné také proto, že neohrožuje tvrdě získanou svalovou hmotu. Mnoho sportovců se snaží snížit svoji hmotnost cyklickým příjmem karbohydrátů či dokonce střídáním vysoko a nízkokalorické stravy. Místo tuku ovšem často odbourávají svalovou tkáň. Suplementaci HCA můžete zabránit odbourávání svalstva a zároveň podporujete spalování tuků. Zvýšení Glykogenových zásob vám pomůže udržet potřebnou intenzitu tréninku a dodá vašim svalům v den soutěže na plnosti. Ačkoliv nemáme k dispozici dostatek důkazů, podle dostupných informací víme, že kombinace HCA a dalších „odbourávačů tuků“ zvyšuje jejich významnou efektivitu. Celkový účinek kombinovaných látek převáží jejich individuální efekt. Zatím ale není známo ,zda toto pozorování potvrdí vědecké studie.