Kulturistika, fitness - PROTEINY A AMINOKYSELINY - 6.díl

PROTEINY A AMINOKYSELINY - 6.díl

AMINOKYSELINOVĚ SUPLEMENTY Pro ty z vás, kteří zvažují opravdu vysoký příjem bílkovin, připravili biochemici suplementy s obsahem individuálních aminokyselin, které mohou být absorbovány a využity bez negativních vedlejších účinků, často spjatých s vysokoproteinovými dietami. Aminokyselinové suplementy si můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií. První jsou produkty, obsahující všechny aminokyseliny. Jak jsme se již zmínili, výrobek, jehož etiketa udává, že obsahuje „všechny aminokyseliny“ není obvykle ničím jiným než zdrojem proteinů. Výrobci se často uchylují k názvům jako „ultimate amino power“, které upoutají pozornost zákazníků. Produkt ale obvykle není ničím jiným než proteinovým suplementem.

Druhou kategorii tvoří individuální aminokyseliny, prodávané odděleně. Některé jsou nazvány jako „látky podporující růstový hormon“ a zvyšují přirozenou produkci GH. Ovšem jak jsme se již zmínili, je toto téma poněkud kontroverzní. Jiné aminokyseliny, jako například tryptofan, jsou užívány k podpoře spánku a relaxace. Třetí kategorii tvoří aminokyselinové suplementy, které spadají kamsi mezi obě zmíněné skupiny. Jsou složeny ze dvou či tří aminokyselin, které dohromady tvoří komplex. Nejpopulárnější jsou komplexy aminokyselin s rozvětveným řetězcem.

Vzhledem k tomu, že první kategorie vlastně spadá spíše k proteinovým suplementům, budeme se zaobírat druhou a třetí skupinou aminokyselinových produktů.

RADY PRO UŽIVATELE

Ještě než se zmíníme o konkrétních aminokyselinách, chtěli bychom udělit několik užitečných rad všem potencionálním zákazníkům. Možná si myslíte, že postačí, když půjdete do obchodu se sportovní výživou a za 20 či 25 dolarů si koupíte vhodný preparát. Bohužel, mnoho velkých suplementových společností vyrábí hned celou řadu aminokyselinových produktů. Neinformovaný a nezkušený sportovec tedy nebude ani v nejmenším tušit, který výrobek zvolit.

Existují dva základní typy preparátů s obsahem volných aminokyselin – čistá krystalická forma nebo verze s peptidovou vazbou. Prvně jmenovaný typ nabízí vyšší biologickou aktivitu a je efektivnější, pokud se snažíte vytěžit maximální efekt z individuální aminokyseliny. Druhý je vhodný jako výživový suplement pro zvýšený příjem proteinů, ale není tak účinný při suplementaci individuální aminokyselinou. Jeho hlavní výhodou je cena, obvykle stojí mnohem méně než krystalická forma.

Měli bychom se ale také zmínit o tom, pro koho jsou tyto výrobky určeny. Ačkoliv mohou existovat výjimky, slouží většina takových produktů pro sportovce – zejména silové sportovce – zatímco levnější verze jsou určeny průměrnému člověku. Snažte se vždy kupovat výrobky, které neobsahují žádné konzervační látky, sladidla nebo barviva. Nejenom že se tak vyhnete potencionálním alergickým reakcím, ale mnoho konzervačních látek může způsobit nepříjemné zdravotní potíže.

Ačkoliv se opět opakujeme, znovu vám zdůrazňujeme, abyste vybírali výrobky, které obsahují pouze „L“ formu dané aminokyseliny. Naše tělo není schopno využít „D“ formu, která je pro nás neúčinná dokonce schopna narušit správný průběh metabolických reakcí „L“ formy.

Lidé, kteří žijí v oblastech, kde není snadné sehnat kvalitní suplementy, by měli sledovat zejména inzeráty ve sportovních časopisech. Za příplatek (poštovné a balné) získáte kvalitní suplement, který vám firma zašle až domů.

AMINOKYSELINY – LÁTKY UVOLŇUJÍCÍ RŮSTOVÝ HORMON?

Žádné téma se v kulturistice během posledních deseti či patnácti let netěšilo takové pozornosti jako schopnost aminokyselin uvolňovat růstový hormon. Ve skutečnosti mohou některé aminokyselin ovlivnit vylučování GH, což také vedlo suplementové společnosti k nové vlně výrobků, jež zaplavily trh počátkem devadesátých let. A opět se zvedla vlna zájmu legislativních orgánů, které váhaly nad tím, kam takové výrobky zařadit a zda povolit jejich prodej.

Tato kontroverze vychází z několika studií, které zjistily, že aminokyseliny arginin a ornithin mohou způsobit zvýšení hladiny růstového hormonu.

První z těchto studií byla provedena již v polovině šedesátých let. Vědci podávali argininové injekce zdravým mužům a ženám ve věku od 17 do 35 let. Pak sledovali vliv argininu na koncentraci HGH. Experimentální skupina osob byla rozdělena do čtyř podskupin podle dávky argininu — 0; 1/12; 1/6 a 1/4 gramu na 0,5 kg tělesné hmotnosti. Výsledek ukázal, že dávka 1/12 gramu na 0,5 kg tělesné hmotnosti způsobila zvýšení hladiny HGH u žen, ale nikoliv u mužů. Při dávce 1/6 gramu došlo u obou pohlaví ke zvýšení množství HGH v krvi, u žen bylo toto zvýšení výraznější. Dávka 1/4 gramu pak způsobila podobné ale proporcionálně výraznější zvýšení hladiny HGH u mužů i žen. Vědci tedy celý výzkum uzavřeli s tím, že infúze argininu mohou podpořit vylučování HGH, přičemž ženy jsou vůči argininu citlivější než muži.

Další studie byla provedena v roce 1981, sledovala účinky argininu a lysinu v návaznosti na HGH a inzulín. Patnáct mužů ve věku 15 až 20 let dostávalo jednu orální dávku ve výši 2400 miligramů jak argininu tak lysinu, krevní testy byly prováděny ihned po aplikaci a dále 30, 60, 90 a 120 minut po aplikaci. Celý experiment se opakoval po 10 a 20 dnech. Všechny výsledky se posléze analyzovaly a vědci došli k závěru, že arginin a lysin mohou zvýšit hladinu HGH i inzulínu v krvi. Na této studii byl překvapující fakt, že dávky byly mnohem nižší než v předchozím zmiňovaném experimentu a hlavně se jednalo o aplikaci orální nikoliv injekční.

V roce 1982 došlo k další studii, jež měla odhalit vliv vylučování HGH během spánku v závislosti na orální aplikaci argininu v koncentracích 250 miligramu na kilogram hmotnosti. Ačkoliv bylo sledováno pouze pět osob, u všech došlo ke zvýšení hladiny HGH o 60 % vlivem aplikace argininu.

Dvě posledně jmenované studie jsou velice důležité, protože sloužily jako podklad pro mnoho výrobců, kteří argininu již od poloviny osmdesátých let přisuzují anabolické účinky. Tyto a jim podobné experimenty vlastně stály u zrodu „látek podporujících vylučování HG H“. Jednu z nejnovějších studii provedl Don Kelly, pravidelný dopisovatel časopisu MuscleMag International. Celý výzkum byl součástí jeho postgraduální práce a stejně jako v předchozích případech chtěl i on zjistit, zda některé aminokyseliny mohou podpořit vylučování HGH.

Jako experimentální osoby si vybral devět kulturistů, kteří dostávali „látky podporující vylučování HGH“ na lačno v těchto dávkách: 1,2 gramy argininu a 1,2 gramy lysinu, 5 gramu ornstinu, 4 gramy tyrosinu, 3,5 gramu argininu a 2,5 gramů lysinu, jeden z nich dostával pouze placebo. Látky se aplikovaly vždy jednou týdně, přičemž kulturisté nevěděli, kterou aminokyselinu (či placebo) dostávají, Ihned po aplikaci a po 30, 60, 90, 120 a 150 minutách byly provedeny krevní testy.

Aby nebyl pokus narušen vylučováním HGH způsobeným tréninkem (krátkodobé intenzivní cvičení je schopno podnítit vylučování růstového hormonu), všechny sledované osoby po dobu experimentu netrénovaly. Když měl Kelly k dispozici všechny informace, provedl analýzu a zjistil, že žádný aminokyselinový preparát nezpůsobil výrazné zvýšení hladiny HGH. Na závěr ještě dodal, že je samozřejmě možné, aby jiné výrobky byly v tomto ohledu účinné, není ovšem pravděpodobné, že by šlo o účinek výjimečně výrazný.

GAMMA AMINO BUTYROVA KYSELINA (GABA)

Vzhledem k její popularitě a neustále zkoumanému mechanismu působení jsme se rozhodli zmínit se v této kapitole také o GABA, ačkoliv se nejedná o obecně akceptovanou aminokyselinu.

GABA se začala užívat již na počátku devadesátých let, kdy se na trh dostal její metabolit GHB (viz. 27. kapitola „Přírodní anabolika). Kulturisté užívají GABA v dobré víře, že zvyšuje hladinu HGH v krvi. Teorie jejího působení je založena na faktu, že tato látka může působit jako neurotransmiter v určitých oblastech mozku – jednou z nich je také hypofýza, kde vzniká růstový hormon. Již několik studií došlo k závěru, že velké dávky – 5 gramů i více GABA mohou zvýšit hladinu HGH v krvi. Jiné studie zase potvrzují, že GABA omezuje produkci kortizolu, v tomto případě ovšem není mechanismus působení tak dobře znám.

JAK JE EFEKTIVNÍ?

Většina kulturistů užívá GABA, neboť věří, že má tento suplement vliv na tvrdost svalů a celkovou sílu. Vzhledem k tornu, že je GABA schopna pozitivně ovlivnit náladu, je těžké určit, zda jde o skutečné zvýšení síly nebo o přirozený placebo efekt. Na základě švédských studií dnes víme, že GABA zvyšuje efektivitu clenbuterolu, severoamerické studie ale tento fakt nepotvrdily (na druhou stranu je ovšem velice těžké provádět podobné studie, neboť clenbuterol patří mezi zakázané látky).

Aniž bychom chtěli nějak popichovat zákonodárce, dalo by se předpokládat, že pokud má GABA opravdu schopnost zvyšovat hladinu HGH, brzy se stane středem pozornosti FDA a na základě jejich výzkumů bude zařazena mezi látky zakázané. Zatím je ovšem tato látka běžně dostupná, což na druhou stranu zase mírně protiřečí informacím o její účinnosti. Vše, co vám můžeme říci, je, že GABA může mít určitý účinek, nejsou ovšem k dispozici dostatečné důkazy, na základě kterých bychom vám tento suplement mohli vřele doporučit.

DÁVKOVÁNÍ

Nejlepší výsledky je možno sledovat při dávkách kolem 2 gramů GABA večer před spaním, další gram pak ráno po probuzení. Mějte na paměti, že jde pouze o informace získané od jiných sportovců, nikoliv o ověřené výsledky vědeckých studií. Co se týče vedlejších účinků, musíme zdůraznit, že GABA má pouze slabé nežádoucí efekty.

AMINOKYSELINY JAKO LÁTKY PODPORUJ1CÍ VYLUČOVANÍ RŮSTOVÉHO HORMONU

Téma aminokyselin jako látek, podporujících vylučování růstového hormonu, ne- bude uzavřeno ještě několik následujících let; potřebujeme totiž mnohem více důkazů, abychom mohli dojít k definitivním závěrům. Jestliže jste se rozhodli vy- zkoušet arginin, lysin, ornithin nebo GABA, mějte na paměti, že většina klinických výzkumů byla založena na injekční aplikaci těchto látek v poměrně velkých dávkách kolem 15 – 30 gramů. Jestliže budete užívat několik 500miligramových tablet orálně, pravděpodobně žádné výrazné výsledky v podobně zvýšení hladiny HGH či inzulínu nezaznamenáte.

Museli byste denně spolykat průměrnou lahvičku s aminokyselinovými tabletami, abyste se dávkou dostali na úroveň klinických výzkumů. Vy, kteří máte rádi přesná čísla, jistě uvítáte informaci, že jeden velký steak obsahuje asi 1700 miligramů argininu a 2200 miligramů lysinu. Museli byste tedy brát 10 průměrně velkých aminokyselinových tablet, abyste se do_ stali na toto množství. Nezapomínejte ale, že kvalitní maso obsahuje i celou řadu dalších důležitých aminokyselin a jiných výživných látek.

Na závěr bychom se měli zmínit ještě O možných zdravotních problémech. Ačkoliv tornu tak nemusí být ve všech případech, existují důkazy, že arginin může podnítit činnost herpes viru, který byl dosud v neaktivním stadiu. Čtenáři, trpící touto chorobou by se měli užívání argininových preparátů vyhnout. Nebo se alespoň poradit se svým lékařem.