Kulturistika, fitness - PROTEINY A AMINOKYSELINY

PROTEINY A AMINOKYSELINY

PROTEINY A AMINOKYSELINY PROTEINY A AMINOKYSELINY

Existuje celá řada důvodů, proč patří syrovátkové proteiny mezi nejlepší dostupné bílkoviny. Za prvé obsahuje syrovátka více aminokyselin s rozvětveným řetězcem než ostatní druhy proteinů. Jak uvidíte později, tyto speciální aminokyseliny jsou nejenom využity pro stavbu svalové tkáně, ale mohou sloužit také k oxidaci během cvičení. Další výhodou syrovátky je zvýšená hladina glutauonu.....

PROTEINOVÉ PRÁŠKY

Zřejmě nejpopulárnější formou proteinových suplementů jsou proteinové prášky. Pamětníci kulturistiky si jistě vzpomenou na doby, kdy se konzervy s proteinovými prášky dávaly jako ceny na soutěžích v kulturistice a vzpírání!

Ačkoliv jsme od té doby ušli velmi dlouhou cestu, situace na soutěžích jsou v podstatě stejné. Pouze plechovky byly nahrazeny moderními plastovými kontejnery, na nichž se skví etikety s fotografiemi současných kulturistických hvězd. Základ obsahu se od dob svých předchůdců v padesátých a šedesátých let zas tolik nezměnil. Proteinové prášky jsou sušené a zpracované proteiny, obsažené v mléce, mase, vejcích či sóje. Ačkoliv jsou rostlinné proteiny tolik populární mezi vegetariány, většina kulturistů dává přednost živočišným proteinům.

SYROVÁTKOVÝ PROTEIN

Mysleli jsme si, že bude nejlepší popsat tento zdroj proteinů zcela odděleně, protože právě jeho popularita v posledních letech velice vzrostla. Ještě před čtyřmi či pěti lety byly všechny proteinové suplementy derivovány buď z plnotučného mléka nebo vajec. Vajíčka byla pokládána za nejkvalitnější zdroje, protože mají nejvyšší poměr proteinové eficience (PER) – což je hodnota, kterou biochemici měří, do jaké míry může být protein využit v organismu. V posledních několika letech ustoupil vaječný protein poněkud do pozadí, protože pozornost biochemiků a odborníků na výživu se upřela na protein syrovátkový. Často se mu říká také protein s ionovou změnou, syrovátkové zdroje mají v současné době nejvyšší biologickou hodnotu ze všech dostupných proteinu.

Syrovátkový protein je derivován z mléčného séra a je rozpustnou částí mléčného proteinu. Je poněkud odlišný od kaseinové frakce mléka, nejenom co se týče kompozice aminokyselin, ale také celkové rozpustnosti. Syrovátkový protein se skládá z několika různých typů rozpustných proteinů, z nich tvoří 48 % beta-lactalglobulin a 20 % alphalactalbumin.

Mezi nejpopulárnější purifikační techniky patří ionová změna a ultra-filtrace. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že ionová změna izoluje každou proteinovou frakci zvlášť a vzniká produkt, který je složen z rozdílných procentuálních zastoupení proteinových frakcí. Ultra-filtrace purifikuje proteinové frakce ve stejném rozsahu, jaký má originální surovina. Obě metody mohou dosáhnout nízké hladiny tuku a laktózy (což je dobré pro většinu populace, protože mnoho lidí trpí intolerancí na laktózu), ionová změna je ovšem v tomto ohledu kvalitnější.
VÝHODY

Existuje celá řada důvodů, proč patří syrovátkové proteiny mezi nejlepší dostupné bílkoviny. Za prvé obsahuje syrovátka více aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA) než ostatní druhy proteinů. Jak uvidíte později, tyto speciální aminokyseliny jsou nejenom využity pro stavbu svalové tkáně, ale mohou sloužit také k oxidaci během cvičení.

Další výhodou syrovátky je zvýšená hladina glutauonu, což je zřejmě nejdůležitější antioxidant našeho těla. Glutation je tripeptid složený z aminokyselin cystinu, kyseliny glutamové a glycinu. Na základě studií se staršími pacienty bylo zjištěno, že snížená hladina glutationu může vést k Parkinsonově či Alzheimerově chorobě. Ačkoliv to přesně nevíme, podle jedné teorie vznikají ta- to onemocnění působením volných radikálů, jež umožní právě nízká hladina glutationu.

Pokusy na myších skončily výsledkem, že pokud jsou tato zvířata krmena syrovátkovými proteiny, žijí v průměru o šest měsíců déle a mají výrazně zvýšenou hladinu glutationu. Můžeme pouze dodat, že syrovátkové zdroje, které jsou z 90 nebo více procent nedenaturované, mají schopnost zvýšit hladinu glutationu. Bohužel je mnoho produktů vyrobeno za pomoci technik, užívají- cích vysoké teploty, při nichž se zničí důležitá charakteristika proteinů.

Abyste užíváním syrovátkového proteinu dosáhli maximálních výsledků, zvolte takový preparát, který byl vyroben díky metodám s nižší teplotou produkce. Pro kulturisty má syrovátkový protein význam také v tom, že zvyšuje hladinu IGF-1. Podle dostupných informací víme, že ke zvýšení hladiny IGF-1 dochází přímo v návaznosti na kvalitě přijatých proteinů, přičemž syrovátkové proteiny patří k nejkvalitnějším. Existují také důkazy, i když poněkud omezené, že syrovátkové proteiny stimulují retenci dusíku – jeden z faktorů, nezbytný pro proteosyntézu. V tomto ohledu bylo ovšem provedeno i několik studií, které naopak žádnou retenci dusíku neprokázaly, a my považujeme za nutné seznámit vás i s tímto faktem.

Mezi pozitivní vlastnosti syrovátkového proteinu tedy patří rychlá absorbce v těle a je- ho role v imunitním systému. Z praktického hlediska je také nutné zdůraznit, že syrovátkový protein nezpůsobuje nepříjemné nadýmání a plynatost jako mnoho jiných proteinových produktů.

JE NEJLEPŠÍ?

Ačkoliv se o to mnozí výrobci snaží, zřejmě neexistuje protein podobných kvalit jako syrovátka. To, co se vám snaží namluvit některé reklamy a inzeráty, je ve velké míře naprostá lež. My jen doufáme, že informovaný čtenář něčemu takovému neuvěří. Nemůžeme říci, že by syrovátka neměla konkurenci, ale rozhodně patří k nejlepším dnes známým druhům proteinů. A my prostě musíme jít s dobou. V žádném případě není vhodné se domnívat, že by syrovátkový protein s ionovou změnou mohl být nějakým velkým převratem ve farmakologii. To rozhodně ne. Jde prostě pouze o další skvělý zdroj bílkovin.